Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Animacja i Wizualizacja « Wdrożenia « Tworzenie wizualizacji architektonicznych przy pomocy 3ds Max
icon
Animacja i Wizualizacja
2007-06-22 13:11

Tworzenie wizualizacji architektonicznych przy pomocy 3ds Max


Firma "Evermotion" zajmuje się wykonywaniem wysokiej jakości modeli oraz scen do wizualizacji. Wszystkie nasze projekty zostały wykonane przy użyciu oprogramowania Autodesk 3ds Max.

Jedna z ostatnich scen które wykonaliśmy przedstawia budynek "Fallingwater" autorstwa Frank Lloyd Wright'a wybudowany w roku 1937 w hrabstwie Pensylwania.
Powstawanie sceny można podzielić na cztery etapy.

Etap pierwszy - Modelowanie. Jest to etap w którym podstawowe bryły (takie jak sześcian czy sfera) są poddawane deformacjom geometrycznym w celu wygenerowania danego obiektu. Prezentowany poniżej model był tworzny metodą edycji poligonów - Edit Poly. Program umożliwia modelowanie przy pomocy edycji siatki – Edit Mesh oraz tworzenia krzywizn przy pomocy Nurbs. Dzięki zachowanej w programie skali możliwe przenoszenie obiektów stworzonych w innych programach tj. np. AutoCad. Stworzony w programie model może przyjąć dowolną formę czy skalę. Jak widać na rys. 1 oraz 2 każdy element widziany w scenie to model 3d.


                    rys. 1                                               rys. 2                                               rys. 3

Etap drugi - Texturowanie. W procesie tym na obiekty zostają nałożone shadery. Shader to zbiór zasad opisujących kolor pixela po reakcji powierzchni na światło. W skrócie shader opisuje takie parametry jak kolor obiektu, jego fakturę, siłę odbicia światła itp.

Etap trzeci - Oświetlanie. Dla nadania realizmu do sceny zostały dodane dwa źródła światła: światło otoczenia (GL – global light) oraz światło słoneczne. Jest to proces niezwykle ważny i odpowiadający za końcowy wygląd sceny.

Etap czwarty - Renderowanie. Jest to ostatni etap tworzenia sceny, w którym komputer liczy rozchodzenie się światła w scenie. Analizowane są przenikania światła, załamania oraz inne zjawiska związane z jego propagacją w przestrzeni. W naszej scenie do renderowania został wykorzystany plugin V-ray w wersji 1.5. Jest to obecnie najbardziej popularny plugin wykorzystywany przy tworzeniu wizualizacji architektonicznych. Rys. 3 - ostateczny render sceny.


Druga scena jest wykonana analogicznie. Praca przedstawia budynek banku w Londynie. Realizacja 1997 r.


                    rys. 1                                                 rys. 2                                             rys. 3
Mobilna wersja serwisu