PROCAD « Prasa « Serwis prasowy
icon
Prasa
2006-10-24 13:31

Serwis prasowy

Informacje zawarte w serwisie prasowym mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią propozycji nabycia akcji w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce PROCAD SA oraz o ofercie publicznej akcji Spółki jest prospekt emisyjny.

Zobacz także

Mobilna wersja serwisu