Autodesk Platinum Partner
PROCAD « E-geoportal « Aktualności « Zabytki i stanowiska archeologiczne
icon
GIS
2015-05-13 11:05

Zabytki i stanowiska archeologiczne

Moduły systemu e-geoportal firmy PROCAD SA są na tyle elastyczne, że pozwala to na dodawanie dowolnych punktów POI lub warstw. W module e-geoportal Mapa Turystyczna istnieje możliwość opublikowania gminnej ewidencji zabytków:W module e-geoportal MPZP gmina ma możliwość dodania dowolnej warstwy, np. gminnej ewidencji zabytków lub stanowiska archeologiczne.

 

 

 


Jednostki samorządu terytorialnego miały obowiązek przygotowania gminnej ewidencji zabytków w ciągu 3 lat od wejścia w życie nowelizacji Ustawy, czyli do dnia 5 czerwca 2013 r.

Firma PROCAD SA umożliwia gminom publikację ewidencji zabytków na mapie gminy.

Moduł Mapa Turystyczna przeznaczony jest głównie do publikacji i edycji map turystycznych miasta lub gminy. System umożliwia internautom odnalezienie ulic, punktów usługowych (np.: apteki, szkoły), szlaków turystycznych, a także zabytków. W systemie możliwe jest wprowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

 

Mobilna wersja serwisu