Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Ważne « Regulamin zakupów w sklepie www.procad.pl
icon
Aktualności ogólnobranżowe
2011-06-29 10:13

Regulamin zakupów w sklepie www.procad.pl

 1. Właścicielem "www.procad.pl" jest firma PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 215, NIP: 584-10-03-488, REGON: 190330106, KRS: 0000258329 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 3. Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę PROCAD SA w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 5. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie niezwłocznie potwierdzane telefonicznie przez firmę PROCAD SA. Zamówienie potwierdzone, zgodnie z Art. 66. ust. 1 KC, traktowane jest jako złożone oświadczenie woli. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia firma PROCAD SA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.
 6. Zamówienia realizowane są w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli zamówione towary nie znajdują się w magazynie PROCAD SA czas realizacji może ulec wydłużeniu. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy PROCAD SA (ING BANK ŚLĄSKI S.A. 43 1050 1764 1000 0022 9521 8131). Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę PROCAD SA oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.
 7. Ceny towarów w sklepie internetowym firmy PROCAD SA są prezentowane w postaci zarówno wartości netto jak i wartości brutto.
 8. Akceptowane sposoby płatności w sklepie internetowym PROCAD SA to: płatność kartą płatniczą, przelew, przesyłka za pobraniem.
 9. Firma PROCAD SA zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia lub zmiany ceny zamawianego towaru firma PROCAD SA zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Firma PROCAD SA zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego przedpłaty.
 10. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni, licząc od daty dostarczenia towaru. Warunkiem odstąpienia jest zwrot firmie PROCAD SA nienaruszonego towaru, zwrot kosztów wykonanej przesyłki kurierskiej, oraz dostarczenie towaru na własny koszt do siedziby firmy PROCAD SA tj. Gdańsk, ul. Kartuska 215.
 11. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy PROCAD SA.
 12. Zamówienia w serwisie www.procad.pl dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
icon
produkty

» AutoCAD

» Budownictwo

Architektura:

 

Autodesk Building Design Suite 2015  |

 

Autodesk Revit Architecture 2015  |

 

Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2015  |

 

Autodesk Revit LT 2015  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2016 Suite  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2015 Suite  |

 

PROCAD® ReviTEKA  |

 

Autodesk Revit Architecture 2016  |

 

Zestaw REVIT LT PLUS 2015  |

 

Konstrukcje:

 

Autodesk Building Design Suite 2015  |

 

Autodesk Revit Structure 2015  |

 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2016 Suite  |

 

Inżynieria lądowa i infrastruktura:

 

Autodesk Infrastructure Design Suite 2016  |

 

AutoCAD Civil 3D 2016  |

 

AutoCAD Map 3D 2016  |

 

Autodesk Vehicle Tracking 2016  |

 

Infraworks 360 2016  |

 

Projektowanie procesów technologicznych:

 

Autodesk AutoCAD P&ID 2016  |

 

Autodesk Plant Design Suite 2016  |

 

Autodesk AutoCAD Plant 3D 2016  |

 

Katalogi elementów AutoCAD Plant 3D  |

 

Instalacje Inżynierskie:

 

Autodesk Building Design Suite 2015  |

 

Autodesk Revit MEP 2015  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2016 Suite  |

 

Edycja rastrów:

 

CADRaster PRO/LTX 15 + SuperEdit 3.2 PRO/LTX  |

 

WiseImage 14  |

 

Aplikacje PROCAD:

 

PROCAD® Tools4Revit - opis  |

 

PROCAD® Plan Miejscowy  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2016 Suite  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2015 Suite  |

 

PROCAD® Telekom  |

 

PROCAD® Mapa Numeryczna  |

 

PROCAD® GeoPoint 2011  |

 

PROCAD® DYBY Pakiet Architektoniczny - wersja shareware  |

 

Biblioteki PROCAD:

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Architektonicznych 2D  |

 

PROCAD® Biblioteka Elementów Architektonicznych 3D  |

 

PROCAD® Biblioteka Elementów Układów Torowych  |

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Geodezyjnych K1  |

 

PROCAD® Biblioteka Znaków Drogowych v.2  |

 

PROCAD® Biblioteka Architektury Krajobrazu  |

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Instalacji i Urządzeń c.o.  |

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Kanalizacyjnych i Wodnych  |

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Telekomunikacyjnych  |

 

Pozostałe:

 

3DA Meta Data Exporter for Revit 2015  |

 

3D PDF Converter for Revit 2015  |

 

Autodesk Quantity Takeoff 2013  |

» Mechanika

» E-geoportal

» Animacja i Wizualizacja

» Software

» Hardware

» Produkty

» Szkolenia

Mobilna wersja serwisu