Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Ważne « List Autodesk do organizatorów szkoleń
icon
Aktualności ogólnobranżowe
2011-06-29 10:12

List Autodesk do organizatorów szkoleń

Autodesk Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
Polska

www.autodesk.pl
infolinia 0 800 400 112

TEL +48 22 376 66 00

FAX +48 22 376 66 01

Warszawa, 1 lutego 2011

Szanowni Państwo,

Autodesk Inc. jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie oprogramowania do projektowania dwu- i trójwymiarowego przeznaczonego dla sektorów przemysłu, architektury i budownictwa, inżynierii lądowej oraz mediów i rozrywki. W naszym portfolio są między innymi programy AutoCAD, 3D Studio Max¸ Civil 3D / Map 3D, Revit, Inventor czy Maya będące często przedmiotami różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Jednym z zadań Działu Licencjonowania Autodesk (Autodesk License Compliance) jest udzielanie pomocy użytkownikom w zrozumieniu zasad licencjonowania produktów Autodesk i wsparcie w doborze narzędzi i procedur zapewniających utrzymanie zgodności z tymi zasadami.

W związku z powyższym, informujemy potencjalnych organizatorów kursów i szkoleń o konieczności przestrzegania zasad korzystania z odpowiednich typów licencji do organizowanych szkoleń.

Wersja edukacyjna jest wersją dla szkół i uniwersytetów i jest przeznaczona do prowadzenia zajęć ze studentami. Wersja ta może być zainstalowana jedynie na komputerach jednostki edukacyjnej wpisanej do ministerialnego rejestru szkół lub uczelni. Dotyczy to zarówno szkół niepublicznych, jak i publicznych. Używając tej wersji można prowadzić dowolne zajęcia wyłącznie ze studentami i uczniami. Definicję studenta i ucznia w przeciwieństwie do kursanta podaje ministerstwo.

Wykorzystanie wersji edukacyjnej do prowadzenia kursów komercyjnych jest nielegalne. Niestety nie możemy zabronić nikomu zakupu wersji edukacyjnej, tak samo jak producent samochodów nie może zabronić kupna samochodu osobie nieposiadającej prawa jazdy. W przypadku pytania prokuratora o legalność stosowania oprogramowania uzyska on od firmy Autodesk odpowiedź prawdziwą w pełni korespondującą z niniejszą interpretacją.

Wersja studencka może być:

  • Zainstalowana jedynie na prywatnym komputerze studenta, ucznia lub nauczyciela
  • Może być wykorzystywana jedynie do samokształcenia i prac niekomercyjnych czyli prac które podlegają powszechnej publikacji (po zakończeniu ich wyniki są dostępne dla ogółu bez dodatkowych opłat) np.: prace magisterskie, doktorskie, habilitacyjne, granty wykonywane na zlecenie instytucji publicznych nie podlegające klauzurze tajności.

Wykorzystanie wersji studenckiej do prowadzenia kursów komercyjnych, jak również do prowadzenia zajęć dydaktycznych jest nielegalne.

Osoba, która przestaje być studentem powinna natychmiast dokonać deinstalacji produktu ze swojego komputera. Posiadanie tej wersji oprogramowania przez osoby nieupoważnione jest równoznaczne z korzystaniem z wersji pirackiej.

Wersja trial (demonstracyjna) może być używana wyłącznie do poznawania funkcjonalności oprogramowania przed podjęciem decyzji o jego zakupie. Nie wolno jej wykorzystywać do żadnych zastosowań innych profesjonalnych, niezależnie od tego, czy są ukierunkowane na przynoszenie zysku, czy nie (czyli np. wewnętrznych szkoleń na potrzeby firmy, czy organizacji).

Wykorzystanie wersji trial do prowadzenia jakichkolwiek kursów, czy szkoleń jest nielegalne.

Podmioty, które chcą legalnie prowadzić szkolenia, np. na zlecenie różnego rodzaju instytucji i firm, mają do wyboru: zakupić wersje komercyjne (w ilości takiej, jak ilość jednocześnie szkolonych osób) lub uzyskać status ATC – Autoryzowanego Centrum Szkolenia Autodesk. Wykaz ATC znajduje się na stronie: www.autodesk.pl/atc

Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę powyższych zasad podczas organizacji szkoleń i kursów oprogramowania Autodesk przez Państwa Instytucję.

Jeżeli będziecie Państwo mieli pytania dotyczące licencjonowania produktów Autodesk, proszę o kontakt: licencjonowanie@autodesk.com

Z poważaniem,

Jarosław Kierczuk
License Compliance Manager
Poland & CHS

 

icon
produkty

» AutoCAD

» Budownictwo

Architektura:

 

Autodesk Building Design Suite 2015  |

 

Autodesk Revit Architecture 2015  |

 

Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2015  |

 

Autodesk Revit LT 2015  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2016 Suite  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2015 Suite  |

 

PROCAD® ReviTEKA  |

 

Autodesk Revit Architecture 2016  |

 

Zestaw REVIT LT PLUS 2015  |

 

Konstrukcje:

 

Autodesk Building Design Suite 2015  |

 

Autodesk Revit Structure 2015  |

 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2016 Suite  |

 

Inżynieria lądowa i infrastruktura:

 

Autodesk Infrastructure Design Suite 2016  |

 

AutoCAD Civil 3D 2016  |

 

AutoCAD Map 3D 2016  |

 

Autodesk Vehicle Tracking 2016  |

 

Infraworks 360 2016  |

 

Projektowanie procesów technologicznych:

 

Autodesk AutoCAD P&ID 2016  |

 

Autodesk Plant Design Suite 2016  |

 

Autodesk AutoCAD Plant 3D 2016  |

 

Katalogi elementów AutoCAD Plant 3D  |

 

Instalacje Inżynierskie:

 

Autodesk Building Design Suite 2015  |

 

Autodesk Revit MEP 2015  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2016 Suite  |

 

Edycja rastrów:

 

CADRaster PRO/LTX 15 + SuperEdit 3.2 PRO/LTX  |

 

WiseImage 14  |

 

Aplikacje PROCAD:

 

PROCAD® Tools4Revit - opis  |

 

PROCAD® Plan Miejscowy  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2016 Suite  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2015 Suite  |

 

PROCAD® Telekom  |

 

PROCAD® Mapa Numeryczna  |

 

PROCAD® GeoPoint 2011  |

 

PROCAD® DYBY Pakiet Architektoniczny - wersja shareware  |

 

Biblioteki PROCAD:

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Architektonicznych 2D  |

 

PROCAD® Biblioteka Elementów Architektonicznych 3D  |

 

PROCAD® Biblioteka Elementów Układów Torowych  |

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Geodezyjnych K1  |

 

PROCAD® Biblioteka Znaków Drogowych v.2  |

 

PROCAD® Biblioteka Architektury Krajobrazu  |

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Instalacji i Urządzeń c.o.  |

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Kanalizacyjnych i Wodnych  |

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Telekomunikacyjnych  |

 

Pozostałe:

 

3DA Meta Data Exporter for Revit 2015  |

 

3D PDF Converter for Revit 2015  |

 

Autodesk Quantity Takeoff 2013  |

» Mechanika

» E-geoportal

» Animacja i Wizualizacja

» Software

» Hardware

» Produkty

» Szkolenia

Mobilna wersja serwisu