Autodesk Platinum Partner
icon
Budownictwo
2015-06-23 13:28

AutoCAD Map 3D 2016

Opis ogólny

Autocad Map 3D to oprogramowanie łączące w sobie cechy aplikacji CAD oraz GIS. Dzięki bogatym narzędziom do integracji danych z różnych źródeł oraz narzędziom do analiz przestrzennych, można przygotować spójne dane do dalszego procesu projektowania. Połączenie wielu danych wektorowych, bazodanowych oraz rastrowych pozwala na łatwiejsze podejmowanie decyzji oraz wybór optymalnego rozwiązania.

Zarządzaj danymi CAD i GIS w jednym środowisku Autodesk ® AutoCAD ® Map 3D 2016 – dzięki niemu można bezpośrednio pobrać i edytować więcej informacji w znanym środowisku AutoCAD. Aktualizuj rysunki, bazy danych i informacji GIS za pomocą standardowych poleceń AutoCAD, dzięki którym możesz bezpośrednio edytować geometrię i atrybuty obiektów. Wczytuj, zpisuj, i konwertuj dane z szerokiej gamy źródeł, w tym od producentów oprogramowania Esri ®, Bentley ®, Oracle ®, GE ® Smallworld i innych.

Bardziej efektywnie nakładanie danych geoprzestrzennych i plików CAD oraz baz danych przy użyciu standardowych poleceń AutoCAD, bezpośrednia edycja danych GIS. Lepsze wsparcie CAD i GIS udoskonalony przepływ pracy z narzędziami do odczytu, zapisu i konwersji danych pomiędzy większością standardowych formatów, w tym SHP i DGN.

Zastosowanie inteligentnych modeli branżowych w AutoCAD Map 3D ułatwia zastosowanie standardów branżowych i wymagań procesów biznesowych za pomocą danych dla branży elektrycznej, gazu, wody i ścieków. Mapowanie i analiza przestrzenna i analiza sieci pozwala łatwiej tworzyć stylizowane mapy i wstępne projekty, które podkreślają szczególne cechy, takie jak obszary usług, obszarów zagospodarowania przestrzennego, użytkowania gruntów, terminów przeglądu instalacji kablowej lub rurociągowej.

AutoCAD Map 3D zawiera bogaty zestaw narzędzi, które pozwalają łatwiej importować, obliczyć, zarządzać i korzystać z pomiarów polowych pobranych z urządzeń GPS i pomiarów stacjonarnych. Funkcjonalność ta obejmuje możliwość wczytania niestandardowych kodów obiektów, które mogą być odwzorowywane jako atrybuty bazy danych. 

Metody sprawdzania dla lepszej analizy przestrzennej oraz lepszego zrozumienia wpływu projektu na otoczenie. Pomaga to w kluczowych decyzjach projektowych i na wcześniejszym etapie procesu projektowania. Twoje projekty mogą uzyskać szybszą zgodę zainteresowanych stron podczas tworzenia i publikowania map. AutoCAD Map 3D oferuje stylizację, etykietowanie i narzędzia do komentowania, aby pomóc użytkownikom precyzyjnie komunikować się w ramach projektu


Współdzielenie bardziej skoordynowanych i spójnych informacji zapewni uczestnikom projektu bardziej wygodny sposób dostępu do danych, planowania i zarządzania, umożliwiając im dostęp do map za pośrednictwem sieci WWW. AutoCAD Map 3D 2016 współpracuje z Autodesk® Infrastructure Map Server 2016 - internetowym oprogramowaniem dla map, które umożliwia użytkownikom szybko i efektywnie publikować dane CAD, GIS, oraz informacji o zasobach wszystkimzainteresowanym stronom za pomocą przeglądarki internetowej

icon
produkty

» Architektura

» Konstrukcje

» Inżynieria lądowa i infrastruktura

» Projektowanie procesów technologicznych

» Instalacje Inżynierskie

» Edycja rastrów

» Aplikacje PROCAD

» Biblioteki PROCAD

» Pozostałe

Mobilna wersja serwisu