Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Szkolenia « Oferta « Specjalistyczne AutoCAD « Revit Structure
icon
Szkolenia
2015-01-09 10:22

Revit Structure

Cena netto: 1 300,00 zł
Cena brutto (23% VAT): 1 599,00 zł
Czas trwania: 21 godzin

Szczegółowy program szkolenia

Kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD Revit Structure. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, otwory ścienne, stropy, słupy i belki oraz tworzenie modelu analitycznego. Po zakończeniu kursu użytkownik winien umieć narysować prostą konstrukcję obiektu i wygenerować jej rzuty, przekroje oraz elewacje.

Wprowadzenie do interfejsu programu:
- menu bar
- project browser
- pole rysunkowe

Omówienie środowiska programu:
- tworzenie struktury projektu (zakładanie rzutów, przekrojów, widoki elewacji)
- rodziny obiektów (biblioteki obiektów konstrukcyjnych i architektonicznych, wczytywanie obiektów, modyfikowanie, tworzenie własnych obiektów i bibliotek, wczytywanie wybranych obiektów do modelu)
- zarządzanie stylami wyświetlania oraz widokami (szablony widoków)
- wprowadzanie modyfikacji podstawowych w modelu

Projektowanie koncepcji – założenie struktury wyjściowej kondygnacji:
- założenie siatki osi konstrukcyjnych, wprowadzenie modyfikacji parametrycznych
- wprowadzenie ścian – rozwinięcie modyfikacji, tworzenie własnych styli ścian
- zasada współzależności obiektów
- wprowadzenie elementów konstrukcji (belki, słupy i stropy)
- sterowanie obiektami za pomocą tabeli właściwości obiektów

Koordynacja działań, metody pracy na rzutach, przekrojach oraz widokach 3D:
- modyfikacje parametryczne związane z wysokością obiektu
- metody kontroli 3D
- praca na kilku widokach jednocześnie

Konstrukcje stalowe:
- omówienie biblioteki elementów stalowych
- zasady wczytywania typoszeregów kształtowników stalowych
- rysowanie i wstawianie kratownic

Konstrukcje żelbetowe:
- metodyka tworzenia żelbetów
- zbrojenia elementów betonowych ( płyt, żeber, belek, słupów, stóp i ław fundamentowych)
- metody pracy z żelbetami

Model geometryczny a model analityczny:
- tworzenie widoków analitycznych modelu
- możliwości modyfikacji i uproszczenia modelu analitycznego
- obiekty „STRUCTURAL” a model analityczny

Extensions for Revit:
- Revit to Robot (przenoszenie modelu do programu Robot Milenium)
- generatory zbrojeń (stóp, ław fundamentowych, belek słupów i otworów)
- generator rysunków technicznych zbrojenia
- import obiektów do Revit Structure
 

Mobilna wersja serwisu