Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Szkolenia « Oferta « Specjalistyczne AutoCAD « Autodesk Vault
icon
Szkolenia
2014-05-16 11:03

Autodesk Vault

Cena netto: 800,00 zł
Cena brutto (23% VAT): 984,00 zł
Czas trwania: 8 godzin

Szczegółowy program szkolenia

Kurs przeznaczony dla użytkowników programu Vault. Głównym celem szkolenia jest przedstawienie głównych cech w Autodesk Vault dla zarządzania plikami i projektami w oparciu o Autodesk Inventor oraz Autodesk AutoCAD Mechanical. Na szkoleniu użytkownik poznaje jak przeprowadzić podstawowe zadania w Vault, jak śledzić i zarządzać wersjami projektów w Vault, jak organizować i współdzielić pliki, jak pracować w środowisku wielu użytkowników, jak zarządzać poprzez Vault plikami Inventor i AutoCAD Mechanical.

Wprowadzenie do środowiska pracy: składniki systemu Vault, środowisko jednego i wielu użytkowników, typowa ścieżka w pracy z Vault

Podstawowe zagadnienia:
logowanie do Vault, przedstawienie interfejsu użytkownika, tworzenie folderów w Vault, wypisywanie i wpisywanie plików do/z Vault, śledzenie statusów plików

Zarządzanie wersjami, wyszukiwanie, środowisko wielu użytkowników:
zarządzanie wersjami plików, dostosowywanie widoków w Vault Explorer, wyszukiwanie plików w Vault Explorer, praca w środowisku wielu użytkowników, tworzenie etykiet dla projektów

Praca z Vault w Inventor:
organizacja plików Inventor, organizacja plików bibliotek, konwersja istniejących projektów Inventor do projektów Vault, uruchamianie Vault z Inventor, wypisywanie i wpisywanie plików Inventor z Vault, polecenie „spakuj i przenieś” dla Vault, modyfikacja atrybutów dla plików Vault, tworzenie plików DWF poprzez Vault

Praca z Vault w AutoCAD Mechanical:
uruchamianie Vault z Inventor, wypisywanie i wpisywanie plików AutoCAD Mechanical z Vault, praca z menadżerem plików XRef
 

Mobilna wersja serwisu