Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Szkolenia « Oferta « Specjalistyczne AutoCAD « Autodesk Robot
icon
Szkolenia
2015-05-27 13:31

Autodesk Robot Structural Analysis

Cena netto: 1 500,00 zł
Cena brutto (23% VAT): 1 845,00 zł
Czas trwania: 20 godzin

Szczegółowy program szkoleniaZagadnienia ogólne: dostępne moduły, podstawowa konfiguracja programu, układy okien

Rama płaska: definicja geometrii, deklaracja podpór, przypisanie profili i materiałów, przykładanie obciążeń

Obliczenia statyczne i analiza rezultatów: analiza graficzna wyników (wykresy), deformacje, analiza szczegółowa, wyniki w tabelach, podgląd i kompozycja wydruku

Wymiarowanie elementów żelbetowych: belki, słupy i fundamenty, określanie opcji obliczeniowych: modele wyboczeniowe, parametry zwichrzeniowe, przekroje geotechniczne itd.

Wymiarowanie konstrukcji stalowych: ustalanie sposobu pracy prętów (parametry normowe prętów), szczegółowa konfiguracja algorytmów wymiarujących, wymiarowanie, przegląd bazy profili i projektowanie profili własnych

Konstrukcja mieszana stalowo-żelbetowa przestrzenna: nawigacja w przestrzeni modelu, funkcje edycyjne 3D, układy lokalne, obciążenia, wyniki, analiza rezultatów graficznych i tabelarycznych.

Konstrukcja przestrzenna z obciążeniem ruchomym: modelowanie konstrukcji prętowej 3D, przykładanie obciążeń statycznych, deklaracja obciążenia ruchomego, wykorzystanie mechanizmu kombinacji automatycznych, wymiarowanie elementów stalowych i żelbetowych z uwzględnieniem obciążenia ruchomego.

Definicja i analiza konstrukcji powłokowo-prętowej: wprowadzenie pojęcia paneli i ich charakterystyk, definicja geometrii przestrzennej modelu, podpory liniowe i powierzchniowe, przykładanie obciążeń, parametry siatkowania, obliczenia, analiza rezultatów

Obliczanie zbrojenia płyt i powłok: omówienie sposobów wymiarowania zbrojenia w konstrukcjach płytowych i powłokowych, wyświetlanie map wyników rzeczywistych i zbrojenia, interpretacja wyników graficznych

Definicja i analiza konstrukcji powłokowych: konstrukcje biblioteczne, panele w 3D, obciążenia hydrostatyczne, wyniki, konstrukcja mieszana płytowo-prętowa
 

Mobilna wersja serwisu