Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Szkolenia « Oferta « Grafika komputerowa « Adobe Acrobat
icon
Szkolenia
2013-09-20 19:08

Adobe Acrobat

Cena netto: 2 000,00 zł
Cena brutto (23% VAT): 2 460,00 zł
Czas trwania: 8 godzin

Szczegółowy program szkolenia


Rodzaje plików PDF

Tworzenie plików PDF
• Konwersja dokumentów Drag & drop
• Zapis schowka do PDF
• Nowy pusty dokument PDF
• Acrobat Distiller i drukarka „Adobe PDF”

Zapis zawartości WWW w plikach PDF
• Zapis strony www w formacie PDF
• Zapis fragmentu strony jako dokument PDF
• Wydruk strony do pliku PDF

Zapisywanie plików MS Office w formacie PDF
• Zapis do pliku PDF za pomocą mechanizmu MS Office
• Zapis PDF za pomocą rozszerzenia zainstalowanego z Adobe Acrobat
• Zalety i wady obu poprzednich zapisów

Edycja plików PDF
• Rozpoznawanie tekstu OCR
• Zapisywanie pliku PDF do formatu MS Word
• Pobieranie i edycja obrazów
• Edycja obiektów wektorowych
• Możliwości edycji tekstu
• Zdjęcia fragmentów strony
• Zmniejszanie wielkości plików
• Rozszerzenie możliwości Adobe Reader o funkcje Pro

Operacje na plikach PDF
• Zmiana kolejności stron
• Podział pliku PDF
• Łączenie kilku plików PDF w jeden
• Kadrowanie stron
• Odnośniki do stron i dokumentów
• Łączenie różnego rodzaju dokumentów w pakiet „Portfolio PDF”

Przeszukiwanie plików
• Przeszukiwanie plików PDF, funkcje Find i Searsh
• Porównywanie zawartości plików PDF – wyszukiwanie zmian Indeksowanie
• Organizer – zestawy ulubionych dokumentów

Komentarze, zaznaczanie i załączniki
• Dodawanie komentarzy i usuwanie komentarzy
• Ustawienia słownika
• Włączanie możliwości komentowania w Adobe Reader
• Tworzenie i zarządzanie łączami
• Załączniki

Współpraca z wykorzystaniem plików PDF
• Wysyłanie pliku jako załącznik
• Wysyłanie pliku do recenzji
• Współpraca z Acrobat.com Spotkania „on Line” z wykorzystaniem „ConnectNow”
• Umieszczanie dokumentów w sieci i udostępnianie pulpitu

Formularze elektroniczne
• Szybkie tworzenie formularzy z istniejących plików i dokumentów papierowych za pomocą asystenta i LiveCycle Designer
• Przesyłanie i zbieranie danych z formularzy
• Śledzenie zmian publikowanych formularzy

Ochrona plików PDF
• Metody ochrony plików
• Biblioteki gotowych zestawów ochrony – „Security policies”
• Import i export ustawień ochrony
• Bezpieczna koperta PDF, jako opakowanie dla dowolnego pliku

Podpisywanie dokumentów PDF
• Tworzenie podpisu
• Wygląd podpisu (pref. Acrobat)
• Preferencje podpisu
• Dodawanie podpisów do dokumentów
• Weryfikacja podpisów

Multimedia
• Wsparcie dla formatu Flash
• Dodawanie dźwięków i wideo do plików PDF
• Prezentacja w pliku PDF
• Ustawienia widoku początkowego
• Przejścia pomiędzy stronami
• Elementy interaktywne
 

Mobilna wersja serwisu