Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Szkolenia « Oferta « Specjalistyczne AutoCAD « Autodesk Inventor LT
icon
Szkolenia
2012-06-20 16:48

Autodesk Inventor LT

Cena netto: 1 000,00 zł
Cena brutto (23% VAT): 1 230,00 zł
Czas trwania: 15 godzin

Szczegółowy program szkolenia

Kompleksowe szkolenie dla użytkowników programu Autodesk Inventor LT obejmuje zagadnienia z zakresu: filozofii i metodyki pracy w programie Inventor LT, parametrycznego projektowania elementów 3D, tworzenia dokumentacji 2D, przygotowania wizualizacji oraz modelowania i edycji geometrii w programie Inventor Fusion.

1. Filozofia i metodyka pracy w programie Inventor LT
• Omówienie opcji aplikacji i ustawień dokumentu.

2. Zapoznanie ze środowiskiem szkicowym
• Tworzenie prostej geometrii [narzędzia do szkicowania].
• Tworzenie krzywej przy pomocy równania matematycznego.
• Modyfikacje [przesunięcie, kopia, skala, przytnij/wydłuż, podziel, rozciągnij].
• Nadawanie parametrów; nadawanie wiązań; sprawdzanie poprawności szkicu.
• Tabela parametrów - tworzenie wymiarów wielowartościowych.
• Tworzenie bloków.
• Importowanie geometrii z AutoCAD.
• Importowanie punktów z arkusza Excel.
• Omówienie narzędzia "Doktor szkicu".

3. Projektowanie części 3D
• Operacje tworzenia geometrii 3D [wyciągniecie proste, obrót, przeciągniecie, wyciagnięcie złożone, żebro, wypukłość].
• Modyfikacje [wiercenie/gwintowanie otworu, zaokrąglenia, fazy, pochylenie ściany, podział elementu, skorupa, część gięcia].
• Sposoby tworzenia elementów konstrukcyjnych.
• Narzędzia szyku i odbicia lustrzanego.
• Koncepcja pracy w środowisku bryłowym.
• Narzędzia do analizy gładkości powierzchni, pochyłości ścian, przekrojów elementu.
• Sposoby pracy z komponentem pochodnym.
• Tworzenie własnego elementu kształtującego - iFeature.
• Tworzenie części która posiada typoszereg - iPart.

4. Tworzenie dokumentacji 2D
• Wstawianie widoków prostopadłych i aksonometrycznych.
• Tworzenie: przekrojów, szczegółów, wyrwań i przycięć.
• Narzędzia do pisywania dokumentacji [wymiarowanie, opisy otworów i gwintów, opisy faz].
• Wstawianie symboli [chropowatość, tolerancja].
• Importowanie bloków z pliku dwg.
• Tabele otworów.
• Tworzenie własnej formatki [edycja stylów: tekstu, wymiarowania, edycja warstw].

5. Inventor Studio - wizualizacja i prezentacja elementu
• Omówienie środowiska Inventor Studio
• Kompozycja sceny [style oświetlenia, style sceny].
• Tworzenie i ustawienia kamery.
• Oś czasu animacji.
• Animacja kamery i parametru.
• Omówienie operacji renderingu.
• Omówienie narzędzia "Producent Video".

6. Autodesk Inventor Fusion
• Omówienie środowiska programu Inventor Fusion.
• Zapoznanie ze środowiskiem szkicowym.
• Podstawowe narzędzia do modelowania 3D.
• Modelowanie powierzchniowe - edycja krawędzi elementu.
• Import i edycja danych w formatach eksportowych (igs, step, sat) - narzędzie sczytywania operacji.
 

Mobilna wersja serwisu