Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Szkolenia « Oferta « Specjalistyczne AutoCAD « Autodesk Simulation
icon
Szkolenia
2013-09-20 19:02

Autodesk Simulation

Cena netto: 1 800,00 zł
Cena brutto (23% VAT): 2 214,00 zł
Cena dla studentów: 475,61 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 585,00 zł
Czas trwania: 21 godzin

Szczegółowy program szkolenia


Analizy liniowe naprężeń (statyczne)
• Przygotowanie symulacji (upraszczanie modelu, wybór typu analizy i elementu)
• Preprocessing (interface AS, import geometrii, sprawdzenie poprawności danych, definicja warunków brzegowych, generowanie siatki MES)
• Postprocessing (wyświetlanie, weryfikacja i interpretacja wyników)
• Analiza modalna (postępowanie w AS i interpretacja wyników)
• Analiza zespołów (obsługa modeli wielobryłowych, kontakty, obsługa zespołów)

Analizy termiczne
• Przygotowanie symulacji
• Analizy w stanie ustalonym i nieustalonym
• Obciążenia termiczne i warunki brzegowe

Analizy przepływów (CFD)
• Wprowadzenie - zalety stosowania analiz CFD
• Podstawowe etapy procesu analizy numerycznej
• Omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem modelu (warunki brzegowe)
• Przygotowanie modelu i przeprowadzanie obliczeń
• Obróbka i interpretacja wyników

Analizy typu MES (Mechanical Event Simulation)
• Omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem modelu
• Definiowanie parametrów analizy
• Analiza wyników
 

Mobilna wersja serwisu