Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Szkolenia « Oferta « Specjalistyczne AutoCAD « Autodesk Alias Design
icon
Szkolenia
2015-06-23 14:49

Autodesk Alias Design

Cena netto: 1 500,00 zł
Cena brutto (23% VAT): 1 845,00 zł
Czas trwania: 16 godzin

Szczegółowy program szkolenia


Wstęp do programu Alias i jego obsługa (interface):
Interface - (pełen - uproszczony), obsługa widoków, praca na oknach, struktura katalogów, projekty

Praca z bryłami podstawowymi: Praca w 2D i 3D, praca na bryłach podstawowych, transformacje obiektów, wiązania, punkty połączeń (pivot points)

Kontrola geometrii: Wstawianie i przesuwanie, narzędzia modyfikacji, punkty skoku, grupowanie obiektów, tryby skoku

Dokładność modelowania: Nastawy modelowania, nastawy siatki, wymiary i ich wprowadzanie, krzywe keypoint, narzędzia pomiarowe, wyświetlanie wymiarów

Krzywe: Krzywe swobodne, wyświetlanie informacji i CV, tworzenie krzywych, techniki tworzenia krzywych, edycja krzywych, symetria warstw, inne narzędzia dla krzywych

Powierzchnie: Podstawowe narzędzia do powierzchni, typy powierzchni, zaawansowane narzędzia powierzchni, edycja powierzchni

Przecinanie i obcinanie: Obcinanie powierzchni, przecięcie powierzchni, zaokrąglanie polaczenia

Wstęp do renderingu: Rendering w programie Alias, rendering sprzętowy i programowy, nastawy renderingu, oświetlenie, efekty otoczenia, obsługa panelów kontroli wizualizacji, tryby cieniowania

Tworzenie powierzchni NURBS: Spans, spans i gładkość, stopnie krzywych, nastawy, narzędzia dla krzywych i powierzchni nurbs, narzędzia do pracy z CV, symetria, techniki przyspieszające

Rzutowanie, ucinanie i dodatkowe narzędzia: Rzutowanie krzywych na powierzchnie, tworzenie krzywych wycinających, pochylanie, odsuwanie, powierzchnie konstrukcyjne

Ciągłość NURBS, dopasowanie i zaokrąglanie powierzchni: Ciągłości G0, G1 i G2, dopasowywanie powierzchni, sprawdzanie jakości powierzchni, opcje zaokrąglania powierzchni
 

Mobilna wersja serwisu