Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Szkolenia « Oferta « Inne « Kosztorysowanie w programie Norma PRO
icon
Szkolenia
2014-07-29 10:47

Kosztorysowanie w programie Norma PRO

Cena netto: 1 500,00 zł
Cena brutto (23% VAT): 1 845,00 zł
Cena dla studentów: 800,00 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 984,00 zł
Czas trwania: 30 godzin

Szczegółowy program szkolenia


Wprowadzenie:
Proces inwestycyjny i powstawanie obiektów budowlanych, znaczenie kosztorysów w procesie inwestycyjno-budowlanym, rodzaje kosztorysów, podstawowe elementy budynku i materiały używane do ich budowy, obiekty, budynki, budowle - normy techniczne, projekt techniczny budynku - czytanie rysunku technicznego

Kosztorysy budowlane: omówienie rodzajów kosztorysów, części składowych oraz podstaw prawnych sporządzania kosztorysów

Omówienie KNR i sposobu kosztorysowania z nich, praktyczne ćwiczenia

Omówienie obmiar i przedmiar jako elementu kosztorysu (konstrukcja obmiaru i przedmiaru), ćwiczenia praktyczne: roboty ziemne, konstrukcje murowe, betonowe żelbetowe, tynki i okładziny, roboty malarskie, roboty instalacyjne, inne roboty budowlane - prefabrykaty, konstrukcje dachowe drewniane, pokrycia dachowe, stolarka, podłogi itd

Kalkulacja ceny kosztorysowej: baza normatywna dla kosztorysów inwestorskich (zawierania publiczne), koszt i cena robót budowlanych, rodzaje kosztów, specyfika tworzenia cen w budownictwie, formuła ceny kosztorysowej, kalkulacja ceny robocizny (R), kalkulacja wartości materiałów (M), koszty zakupów materiałów (Kz), kalkulacja wartości pracy sprzętu budowlanego (S),  
ustalenie kosztów pośrednich (Kp), kalkulacja zysku (Z), dodatki do ceny kosztorysowej, zasady indywidualnej kalkulacji kosztów

Omówienie przetargów na roboty i usługi budowlane, poszukiwanie, bazy

Sprecyzowanie warunków technicznych do wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonanie przykładów przez uczestników kursu, ręczne wykonywanie kosztorysu, metody, techniki, standardy

Ćwiczenia z Normą Pro najpopularniejszym programem komputerowym do kosztorysowania: wykonywanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, zamiennych, powykonawczych

Mobilna wersja serwisu