Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Szkolenia « Standardowe bonifikaty
icon
Szkolenia
2006-03-08 12:02

Standardowe bonifikaty

10 % W przypadku zgłoszenia na jedno szkolenie minimum 5 osób jednocześnie
10 % W przypadku jednoczesnego zgłoszenia i opłacenia szkoleń ze wszystkich stopni zaawansowania konkretnego oprogramowania (nie dotyczy osób korzystających z innych bonifikat)
>35% W przypadku osób bezrobotnych i osób uczących się (konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego status uczestnika)*

* - bonifikata dotyczy tylko osób prywatnych (faktura na szkolenie z rabatem nie może być wystawiana na dzialalność gospodarczą)

Mobilna wersja serwisu