Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « Edycja tekstu wielowierszowego, wielolinia odniesienia, dopasuj
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2009-11-10 11:23

Edycja tekstu wielowierszowego, wielolinia odniesienia, dopasuj

ID: 2010

Problem

1) podwójne kliknięcie na tekście wielowierszowym wyświetla komunikat "nieznane polecenie WTCECHY". W opcjach Autocada ustawiony jest edytor tekstu "Wewnętrzny". Dzieje się to za każdym razem po otworzeniu dowolnego rysunku.
2) czcionka na linii odniesienia jest na różnych wysokościach (w załączniku przykład)
3) polecenie dopasuj (align) wywołuje polecenie dopasowania kontrastu, jasności itp. na obrazie rastrowym. Jak przywrócić poprawne działanie tego polecenia?

Rozwiązanie

Ad. 1

Proszę wpisać polecenie "pickfirst" i sprawdzić, czy zmienna ta ma wartość równą 1. Jeżeli nie, to proszę ją zmienić na 1.

Ad. 2

To nie jest błąd programu, lecz kwestia wyrównania tekstu w wielolinii odniesienia.

Ad. 3

Polecenie "dopasuj" działa w dwóch trybach. Wywołanie polecenia "dopasuj" powoduje wywołanie ostatnio używanego trybu. Używając z kolei polecenia "align" może Pan wywołać tryb AcadGeom. Poza tym może Pan korzystać z ikon. Dla trybu AcadGeom ikona znajduje się na karcie "Narzędzia główne" w panelu "Modyfikuj" ("Dopasuj"). Dla trybu AcUnderlay ikona znajduje się na karcie "Wstaw" w panelu "Odniesienie" ("Dopasuj").

Dotyczy:
  • Autodesk AutoCAD
  • Autodesk AutoCAD LT
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu