Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « Błąd krytyczny
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2009-10-14 14:13

Błąd krytyczny

ID: 1990

Problem

Przed chwilą wysłałam formularz, w którym podany był nieprawidłowy numer seryjny. Mój problem polega na tym, że nie otwierają się niektóre rysunki. Na załączonym pliku pojawiający się na ekranie opis.

Rozwiązanie

Proszę uaktualnić sterowniki do karty graficznej. Jeśli to nie pomoże proszę ponownie zainstalować program. Ważne by po odinstalowaniu programu usunąć wszystkie składniki jakie program zostawia po sobie po procesie deinstalacji.

C:\Program Files\AutoCAD 2008
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\
C:\Documents and Settings\%username%\ Application Data\Autodesk
C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Autodesk
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk

Usunąć rejestry:

* HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
* HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk

UWAGA: Osoba, które nie zna się na rejestrach w systemie operacyjnym i źle wykona usunięcie rejestrów, może uszkodzić system operacyjny.

Trzeba jeszcze usunąć zawartość katalogu TEMP (wpisujemy %TEMP% w START > Uruchom).

Po tych czynnościach można zainstalować ponownie AutoCAD'a i po zakończeniu zainstalować wszystkie Serwis Packi.

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240818.

Dotyczy:
  • Autodesk AutoCAD LT
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu