Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « Aktywacja AutoCAD
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2009-03-02 15:59

Aktywacja AutoCAD

ID: 1828

Problem

Problem z aktywacją AutoCAD Mechanical. Po zainstalowaniu pakietu Inventora Professional 2009 i aktywacji Innventor działa bez problemu, jednak AutoCAD żąda aktywacji, a aktywacja jest niemożliwa.

Rozwiązanie

Problemy z aktywacją AutoCAD może powodować:

- brak uprawnień administratora na stanowisku (pomaga konto Administratora a nie tylko użytkownika z prawami administratora),

- zainstalowany firewall i antywirus (należy je zdezaktywować na czas aktywacji),

- brak poprawek dla Windows: XP SP3, Vista SP1.

Pomocne może być również ściągnięcie poprawek do Mechanicala ze strony:

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9242019#section6

W przypadku instalacji na stanowisku z systemem operacyjnym Vista pomocne jest w czasie instalacji wyłączenie Kontroli kont użytkownika:

Uruchom > msconfig > narzędzia.

 

Dotyczy:
  • Autodesk Inventor Professional
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu