Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « Brak możliwości stworzenia i edytowania tekstu wielowierszowego
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2009-02-23 10:29

Brak możliwości stworzenia i edytowania tekstu wielowierszowego

ID: 1822

Problem

Podczas próby stworzenia lub edycji tekstu wielowierszowego w wierszu poleceń wyskakuje komunikat "nie można znaleźć programu" lub (w wersji angielskiej) Cannot find shell program.

Rozwiązanie

Problem spowodowany niepoprawną konfiguracją edytora tekstu.

Należy wpisać w pasku poleceń komendę MTEXTED i zatwierdzić. Jest to zmienna systemowa mówiąca jaki edytor jest używany do edycji tekstu wielowierszowego. Domyślnie powinien być ustawiony na "Wewnętrzny" lub w wersji angielskiej "Internal".

Jeśli po wpisaniu i zatwierdzeniu komendy w nawiasie pojawi się inne wyrażenie niż te powyżej (odpowiednio dla wersji językowej) to należy w przypadku wersji angielskiej wpisać INTERNAL i zatwierdzić a w przypadku wersji polskiej należy wejść do Opcji>Pliki>Nazwa plików edytora tekstu, słownika i czcionek>Edytor tekstu

należy wyedytować linię znajdującą się w sekcji Edyto tekstu poprzez jednokrotne kliknięcie na nią po czym ponowne jednokrotne kliknięcie po paru sekndach i wpisać tam "Wewnętrzny" po czym zatwierdzić.

Po tej operacji mtext powinien działać.

 

Dotyczy:
  • Autodesk AutoCAD LT
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu