Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « Edycja nazw elementów CC
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2009-02-16 11:42

Edycja nazw elementów CC

ID: 1817

Problem

Witam serdecznie,
Co można zrobić żeby po wybraniu elementu z CC w liście części pojawiał się w jednej rubryce wyróżnik (nazwa) a w innej nr normy i żeby się po zmianie parametrów automatycznie aktualizowały. Jest to możliwe w Inventorze?? bo normalnie w rubryce nazwa pojawia się wyróżnik z normą.

Rozwiązanie

Aby na liście części w dokumentacji płaskiej można było rozdzielić nazwę elementu (osobno wyróżnik i norma) należy zmienić własności tego komponentu w "Edytor Content Center".

W Narzędzia > Edytor Content Center, znajdują się wszystkie elementy znormalizowane. Mają one jednak atrybut "Tylko do odczytu", przez co nie można ich edytować.

Należy wówczas przekopiować je do biblioteki z opcją "Zapisz/odczyt" i w tej kopii zmienić nazwę elementu oraz nr części (czyli wpisać osobno nazwę i normę). Po zapisaniu tych zmian, plik ten będzie odpowiednio aktualizowany w liście części dokumentacji płaskiej, z osobnymi rubrykami dla poszczególnych atrybutów

 

Dotyczy:
  • Autodesk Inventor
  • Autodesk Inventor Professional
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu