Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « Przenoszenie skrótów klawiaturowych między wersjami AutoCAD'a
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2008-04-04 15:58

Przenoszenie skrótów klawiaturowych między wersjami AutoCAD'a

ID: 1455

Problem

Po zainstalowaniu nowej wersji AutoCada przeniosłem informacje dotyczące skrótów klawiaturowych z pliku "acadlt" wersji 2005 do wersji 2008. Większość skrótów działa poprawnie jednak część z nich jest niepoprawna. Pojawia się komunikat "nieznane polecenie". Te same skróty w wersji 2005 działają normalnie. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Rozwiązanie

Proszę sprawdzić dokładnie jakich komend wywołuje bieżąca wersja AutoCAD'a. W kolejnych wersjach uległy zmianie niektóre komendy, np. w wersji 2005 obrót obiektu był wywoływany pod poleceniem "OBRÓT". W wersji 2008 ta sama czynność wykonywana jest za pomocą polecenia "ORBÓĆ".

Dotyczy:
  • Autodesk AutoCAD LT
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu