Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « Błąd licencji 0.1.0011 i 0.1.0016
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2008-03-25 11:17

Błąd licencji 0.1.0011 i 0.1.0016

ID: 1442

Problem

Po aktywacji produktu pojawia się błąd licencji 0.1.0011 lub 11.1.6011 i wymagana jest ponowna aktywacja

Rozwiązanie

proszę pobrać plik z poniższego link-u i uruchomić
Hotfix - Autodesk Activation Update
zostanie pobrany plik .reg o poniższej treści

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Licenses\Autodesk Licensing Service\Parameters]
"MDI_Disable"=dword:00000001

który należy uruchomić i potwierdzić chęć wpisania do rejestru.
Dotyczy:
  • Autodesk AutoCAD
  • Autodesk AutoCAD LT
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu