Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « Tło w renderingu
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2008-02-14 21:10

Tło w renderingu

ID: 1396

Problem

Jak można zmienić tło z czarnego na dowolny inny w funcji Render?
.

Rozwiązanie


Więc po kolei:
 z Menu wybieramy " Widok" następnie "Nazwane widoki" (otworzy się okienko menedżera widoków). W oknie tym klikamy przycisk "Nowy", nazywamy nasz nowy widok, wybieramy rodzaj tła  i na koniec klikamy OK i ponownie w Menedżerze widoków wybieramy z dostępnych widoków nasz nowo stworzony widok, klikamy na przycisk "Ustaw bieżący" i zatwierdzamy OK.

Nie należy również zapominać o ustawieniu świateł i przypisaniu materiałów do poszczególnych brył.
Dotyczy:
  • Autodesk AutoCAD
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu