Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « Sumowanie wartości w zestawieniu
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2007-09-25 10:01

Sumowanie wartości w zestawieniu

ID: 1268

Problem

Sumowanie wartości w zestawieniu

Rozwiązanie

Aby otrzymać wartość sumy, kliknij prawym klawiszem na tabeli zestawieniowej i wywołaj właściwości widoku. Wybierz z tabeli zakładkę Formatowanie (Formating). Zaznacz parametr, którego wartości mają być sumowane. Po wskazaniu go uaktywni się pole do zaznaczenia o nazwie Licz Sumy (Calculate Totals).
Dotyczy:
  • AutoCAD Revit Architecture Suite
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu