Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « Odniesienia silne i słabe
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2007-09-25 09:57

Odniesienia silne i słabe

ID: 1265

Problem

Odniesienia silne i słabe

Rozwiązanie

Silne odniesienie ma najwyższy priorytet na wymiarowanie i przyciąganie. Przykładowo tworzona jest rodzina okien i wstawiana do projektu. Przy wstawianiu rodziny wymiary tymczasowe przyciągane są do wszystkich silnych odniesień w rodzinie. Po wybraniu rodziny w projekcie, wymiary tymczasowe pojawiają się na silnych odniesieniach. Jeżeli wstawiany jest stały wymiar, najpierw wyróżniane są silne odniesienia w geometrii okna. Silne odniesienie ma pierwszeństwo nawet przed punktem odniesienia ściany, np. jego linią centralną.
Dotyczy:
  • AutoCAD Revit Architecture Suite
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu