Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « Ustawienie słońca i cienia
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2007-09-25 09:38

Ustawienie słońca i cienia

ID: 1254

Problem

Ustawienie słońca i cienia.

Rozwiązanie

Ustawienia Słońca i cienia są automatycznie wyłączone przy ustawieniach Renderingu. Abu można było je ustawić, wybierz z szuflady narzędziowej Rendering / Ustawienia (Settings).
Pojawia się główne okno ustawień. W części okna nazwanej Ustawienia Sceny (Scene Settings) wyrzuć zaznaczenie dla opcji Użyj ustawień słońca i cienia dla sceny (Use Sun and Shadow Settings from view). Następnie kliknij opcję Słońce (Sun), odblokowane zostały Czas i Data (Data and Time), Miejsce (Place), Ustawienia (Settings), Kolory (Colors).
Dotyczy:
  • AutoCAD Revit Architecture Suite
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu