Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « Tablica narzędzi w AutoCADzie
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2007-09-03 14:50

Tablica narzędzi w AutoCADzie

ID: 1191

Problem

Obiektom tworzonym za pomocą poleceń umieszczonych na TOOL PALETTES można za pomocą PROPERTIES z menu kontekstowego przypisać cechy np. przynależność do warstwy, kolor grubość linii.
Czy obiektom tworzonym za pomocą poleceń umieszczonych na DASHBOARD da się w podobny sposób przypisać cechy?

Rozwiązanie

Niestety w Tablicy Narzędzi (DASHBOARD) nie da się w taki sam sposób jak w Paletach ustalić właściwości elementów podczas wstawiania ich do projektu. Można to zrobić tylko z poziomu paska narzędzi Właściwości.
Dotyczy:
  • Autodesk AutoCAD LT
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu