Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « menedżer warstw - AutoCAD / AutoCAD LT
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2007-08-14 11:15

menedżer warstw - AutoCAD / AutoCAD LT

ID: 1169

Problem

Po zainstalowaniu nowszej wersji .NET Framework, część funkcji AutoCAD-a takich jak Menedżer Warstw (Layer Manager) lub Kalkulator przestała działać prawidłowo.

Rozwiązanie

Rozwiązanie
Część funkcji AutoCAD-a opartych jest na komponentach .NET Framework. Nowsze wersje .NET Framework mogą nie być w pełni kompatybilne z niektórymi wersjami AutoCAD-a.

Aby zmusić AutoCAD-a do używania kompatybilnej wersji .NET Framework wykonaj poniższe czynności.
1. Otwórz plik C:\Program Files\AutoCAD 2007\acad.exe.config przy pomocy notatnika
2. Skasuj linie komentarzy i zapisz plik (np. jak w poniższym przykładzie)

Oryginalny tekst:
    <configuration>
      <startup>
      <!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you
      are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting the following line.
      <supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
      -->
      </startup>
    </configuration>

Zmodyfikowany tekst
    <configuration>
      <startup>
      <supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
      </startup>
    </configuration>

Uwaga ! Różne wersje AutoCAD mogą używać różnych wersji .NET. Niezalecane jest modyfikowanie numeru wersji lub innych ustawień w pliku konfiguracyjnym.
Dotyczy:
  • Autodesk AutoCAD
  • Autodesk AutoCAD LT
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu