Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « funkcja 3GB
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2007-04-03 13:53

funkcja 3GB

ID: 1060

Problem

Po modyfikacji pliku boot.ini przy wyborze "Windows 3GB" - pojawia się błąd : brak biblioteki hal.dll

Rozwiązanie

Witam!

I.     Zmodyfikuj plik Boot.ini, aby przywrócić lub poprawić wpis Default i upewnić się, że inne wpisy w sekcji [Operating Systems] pliku Boot.ini wskazują odpowiednie katalogi.

II.     Uruchom komputer przy użyciu dysku CD z systemem Windows XP. Po załadowaniu plików instalacyjnych naciśnij klawisz R, aby naprawić instalację za pomocą konsoli odzyskiwania.
W konsoli odzyskiwania wybierz instalację, do której chcesz się zalogować (zazwyczaj numer 1), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Zaloguj się do konta Administrator, wpisując hasło dla tego konta, a następnie naciśnij klawisz ENTER. 
W wierszu polecenia konsoli odzyskiwania wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

expand cd-rom:\i386\ntoskrnl.ex_ dysk:\Windows\system32 

Cd-rom to litera stacji CD-ROM, a dysk to litera dysku twardego, na którym jest zainstalowany system Windows.
Jeśli pojawi się monit o zastąpienie pliku, naciśnij klawisz T. 
W wierszu polecenia wpisz polecenie exit i naciśnij klawisz ENTER.

Dotyczy:
  • Autodesk Inventor
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu