Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « Wyświetlanie losowych linii w obszarze modelu
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2019-08-23 08:09

Wyświetlanie losowych linii w obszarze modelu

ID: 2468

Problem

AutoCAD Wyświetla losowe linie w obszarze modelu. Podczas przybliżania/oddalania/przesuwania linie zmieniają swój wygląd.

Rozwiązanie

Disable Smooth Line Display. On the command line in AutoCAD, type LINESMOOTHING and set it to Off or 0 (zero)

Należy wyłączyć wygładzanie linii. Zmienna systemowa LINESMOOTHING  powinna być ustawiona na wartość zero

Dotyczy:
  • Autodesk AutoCAD
  • Autodesk AutoCAD LT
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu