Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Baza wiedzy « V-Ray Could not obtain a license (-200): The ChaosGroup License Server could not be reached.
icon
Centrum Pomocy Technicznej
2019-01-23 14:12

V-Ray Could not obtain a license (-200): The ChaosGroup License Server could not be reached.

ID: 2462

Problem

V-Ray Could not obtain a license (-200): The ChaosGroup License Server could not be reached.
Nie można połączyć się z serwerem licencji ChaosGroup (-200)

Rozwiązanie

Wykonać następujące czynności:
1. Odinstaluj V-Ray Online Licence Server z "Panelu sterowania" -> "Programy i funkcje"
2. Usuń folder "C:\Program Files\Common Files\ChaosGroup"
3. Zainstaluj najnowszą wersję serwera licencji online V-Ray: https://download.chaosgroup.com/license-server

Następnie otworzyć http://localhost:30304

Dotyczy:
  • Autodesk 3ds Max
Powrót do bazy wiedzy
Mobilna wersja serwisu