Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Software « Produkty « Adobe « Adobe Creative Cloud
icon
Software
2015-03-25 15:40

Adobe Creative Cloud

Przegląd usługi Creative Cloud


Brak połączenia z Internetem? Nie stanowi to problemu.

  • Wszystkie aplikacje komputerowe usługi Creative Cloud są instalowane na komputerze. Po zainstalowaniu do używania aplikacji nie jest wymagane połączenie internetowe.


Udostępnianie jest wyjątkowo proste.

  • Usługa pozwala udostępniać pliki dowolnym osobom, na przykład klientom, współpracownikom czy znajomym. Wystarczy wysłać łącze pocztą e-mail, aby umożliwić im wyświetlenie pliku w przeglądarce. Nie muszą nawet zakładać konta.

Aktualizacje w dowolnym tempie.

  • Najnowsze aplikacje są zawsze dostępne, jednak nie ma konieczności uaktualniania. W razie potrzeby można nawet przywrócić starsze wersje aplikacji. Harmonogram aktualizacji zawsze ustala użytkownik.


Członkostwo odpowiednie do potrzeb.

  • Opcje członkostwa Creative Cloud opracowano z myślą o wymaganiach klientów. Dlatego oferowane są zarówno pojedyncze aplikacje, jak i plan kompletny. Do każdej wybranej opcji są dołączone funkcje udostępniania oraz przestrzeń dyskowa w chmurze.
     

Magazynowanie w chmurze

  • 20 GB przestrzeni dyskowej w chmurze dla klientów indywidualnych, 100 GB w przypadku usługi Creative Cloud dla zespołów. Pliki można edytować w biurze, w domu oraz na tablecie. Narzędzia ułatwiają dzielenie się pomysłami z klientami i współpracownikami.

 

 

icon
produkty

» Budownictwo

Architektura:

 

Autodesk Building Design Suite 2015  |

 

Autodesk Revit Architecture 2015  |

 

Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2015  |

 

Autodesk Revit LT 2015  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2016 Suite  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2015 Suite  |

 

PROCAD® ReviTEKA  |

 

Autodesk Revit Architecture 2016  |

 

Zestaw REVIT LT PLUS 2015  |

 

Konstrukcje:

 

Autodesk Building Design Suite 2015  |

 

Autodesk Revit Structure 2015  |

 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2016 Suite  |

 

Inżynieria lądowa i infrastruktura:

 

Autodesk Infrastructure Design Suite 2016  |

 

AutoCAD Civil 3D 2016  |

 

AutoCAD Map 3D 2016  |

 

Autodesk Vehicle Tracking 2016  |

 

Infraworks 360 2016  |

 

Projektowanie procesów technologicznych:

 

Autodesk AutoCAD P&ID 2016  |

 

Autodesk Plant Design Suite 2016  |

 

Autodesk AutoCAD Plant 3D 2016  |

 

Katalogi elementów AutoCAD Plant 3D  |

 

Instalacje Inżynierskie:

 

Autodesk Building Design Suite 2015  |

 

Autodesk Revit MEP 2015  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2016 Suite  |

 

Edycja rastrów:

 

CADRaster PRO/LTX 15 + SuperEdit 3.2 PRO/LTX  |

 

WiseImage 14  |

 

Aplikacje PROCAD:

 

PROCAD® Tools4Revit - opis  |

 

PROCAD® Plan Miejscowy  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2016 Suite  |

 

PROCAD® Tools4Revit 2015 Suite  |

 

PROCAD® Telekom  |

 

PROCAD® Mapa Numeryczna  |

 

PROCAD® GeoPoint 2011  |

 

PROCAD® DYBY Pakiet Architektoniczny - wersja shareware  |

 

Biblioteki PROCAD:

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Architektonicznych 2D  |

 

PROCAD® Biblioteka Elementów Architektonicznych 3D  |

 

PROCAD® Biblioteka Elementów Układów Torowych  |

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Geodezyjnych K1  |

 

PROCAD® Biblioteka Znaków Drogowych v.2  |

 

PROCAD® Biblioteka Architektury Krajobrazu  |

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Instalacji i Urządzeń c.o.  |

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Kanalizacyjnych i Wodnych  |

 

PROCAD® Biblioteka Symboli Telekomunikacyjnych  |

 

Pozostałe:

 

3DA Meta Data Exporter for Revit 2015  |

 

3D PDF Converter for Revit 2015  |

 

Autodesk Quantity Takeoff 2013  |

» Mechanika

» GIS

» Animacja i Wizualizacja

» AutoCAD

» Biblioteki CAD

» Oprogramowanie edukacyjne

» Adobe

» Corel

» Microsoft

Mobilna wersja serwisu