Autodesk Platinum Partner
icon
Animacja i Wizualizacja
2014-06-29 14:02

Autodesk Softimage Subscription & Support

Nowości Autodesk Softimage 2015

Co nowego?

Ogólne ulepszenia obejmują:
■ Wsparcie dla mental ray 3.12
■ Nowe opcje w edytorze skryptów
■ Zmiana kolejności zakładki Script Editor
■ Wyświetlanie Softimage na jednym ekranie
■ Dostępność offline, pomoc w postaci pliku ZIP

Wsparcie dla mental ray 3.12
Softimage obsługuje teraz renderujący NVIDIA mental ray w wersji 3.12

Nowe funkcje i ulepszenia w animacji to:
■ ikonę New Lock do blokowania warstw animacji
■ Nowe opcje zwijania warstw animacji
■ Inheriting Explorer kolorów w PPG i Keying Panel parametrów w PPG - Display Parameter Colors
■ Wyświetlanie tylko aktywnych parametrów warstwy animacji
■ Nowe opcje edycji niestandardowych parametrów
■ Wyświetlanie tylko typów pożądanych własności masy Weight Editor
■ Łatwe określenie klatki kluczowej i kluczowych wartości w profilu Curve Editor
■ Udoskonalenia panelu kluczowania

Co nowego w animacji postaci
Produkcji animacji Lip-Sync dla znaków utworzony za pomocą znaków
Generator.

Softimage obsługuje produkcję animacji Lip-Sync dla 3D animowany znaków utworzony za pomocą Autodesk generator znaków. Generator znaków to potężne narzędzia do projektowania 3D i animacji. Korzystanie z przeglądarki internetowej i charakter
Generator, możesz stworzyć własne lub zmienić istniejące postacie akcji z wykorzystaniem
wielu predefiniowanych typów ciała, rysów twarzy i styli odzieży wykorzystując je w grach 3D, animacji i scen. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Generator postaci Autodesk https://charactergenerator.autodesk.com/

Produkcja animacji Lip-Sync obejmuje następujące etapy:
■ Dostosowywanie postaci w generatorze znaków
■ Pobieranie znaku z generatora znaków
■ Produkcja Lip-Sync dla pobranego znaku w Softimage


Co nowego w Data Exchange
- Nowa Interpretacja map normalnych jest dostępna w oknie dialogowym Opcje importu FBX. Domyślnie Softimage interpretuje wszystko normalne mapy jako bezstronne.

- Nowe Dziedziczenie widoczności w hierarchii węzłów poprzez mapowanie widoczność do kształtu zamiast Transform opcja jest dostępna w oknie dialogowym Opcje FBX eksportowe.
Podczas eksportowania pliku FBX do Maya, za pomocą opcji Wyślij Maya, można określić, czy widoczność w hierarchii węzłów powinny być dziedziczona w Mayi.


Co nowego w ICE
Nowe funkcje i ulepszenia obejmują:
■ Szybki dostęp do atrybutów ICE za pomocą autouzupełniania
■ Szybkie dodawanie węzłów lód i związków za pomocą klawisza Tab
■ Określanie odniesień do uzyskania danych oraz węzły zestawu danych za pomocą klawisza Tab
■ Ustawianie klawisza skrótu do szybkiego tworzenia węzłów Get Data and Set Data
■ Wybór odpowiednich portów wejściowych za pomocą nowego menu połącz się
■ Interaktywne łączący ICE węzłów
■ Teraz można powstrzymać lub przerwać ocenę jednej lub więcej ICE drzew
■ Wyświetlanie i edytowanie atrybutów ICE za pomocą nowego edytora atrybutów IEC
■ Oszczędność czasu oceny przez edycję ICE drzew zalogowanych
■ Wyciszanie ICE drzewa
■ Nowe Opcje do określania geometrii obiektów kolizyjnych
■ Zmiana kolejności wyświetlania portów i grup układu
■ Skalowanie wyświetlonych portów układu
■ Nowy port SyFlex Mapa

Co nowego w oświetlenie i cieniowanie
Nowe funkcje i ulepszenia w zakresie oświetlenia i cieniowania to:
■ Szybkie dodawanie węzłów w drzewie shaderów Render za pomocą klawisza Tab
■ Łączenie węzłów za pomocą shaderów menu Połącz
■ Sortowanie materiałów i plików graficznych w Material Manager
■ Clipping Planes dla świateł punktowych
■ Wyświetlanie wybranych obiektów sceny i informacje na temat rzutni
■ Wyświetlanie plamki światła efekt kształtu tłumienia za pomocą OpenGL
■ wsparcie operatora TangentOp3

Co nowego w zarządzaniu scen, plików, i projektów
Nowe funkcje i ulepszenia w zarządzaniu scen, plików i projektów
obejmują:
■ Wsparcie dla Importowanie i eksportowanie Alembic plików
■ Nowe opcje dla czyszczenia nieużywanych źródeł obrazu / klipy i materiały
■ Przejście przy kopiowaniu plików zewnętrznych z poszczególnych katalogów
■ Zapisywanie plików zewnętrznych scen w aktualnym projekcie
■ Tworzenie kopii zapasowych plików scen

Co nowego w świadczeniu
Nowe funkcje i ulepszenia w renderingu obejmują:
■ Skalowanie renderowanych treści preview
■ Wsparcie dla Progressive Rendering
■ Nowe opcje strunowe mental raya
■ Wyświetlanie wartości RGBA i kontrola ekspozycji w regionie render
■ Wyświetlanie tylko aktywnych przejść czynnego kanały renderowania
■ Włączanie / wyłączanie renderowanie wielu kanałów
■ Nadrzędny Mixed parametr trybu przeglądania dla wszystkich kamer


Kontakt handlowy:

Barbara Janowicz
t: 22 37 97 458
mobile: 606 432 656 
@: barbara.janowicz@procad.pl

Michał Wiedro
t: 22 37 97 661
mobile: 722 016 367
@: michal.wiedro@procad.pl

Mobilna wersja serwisu