Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Animacja i Wizualizacja « Produkty « Autodesk « Autodesk Showcase 2016
icon
Animacja i Wizualizacja
2015-06-30 11:48

Autodesk Showcase 2016

Autodesk Showcase 2016

Oprogramowanie Autodesk Showcase pozwala projektantom na tworzenie dokładnych i realistycznych obrazów na podstawie trójwymiarowych danych CAD, które nie tylko przedstawiają formę i funkcję, ale także tworzą kontekst środowiskowy, pozwalający lepiej określić charakter produktów. Oprogramowanie Showcase pozwala prezentować i przeglądać modele w środowisku, w którym członkowie zespołu mogą podejmować bardziej trafne decyzje, zarówno podczas bezpośrednich jak i zdalnych sesji, co ma znaczący wpływ na wydajność i ekonomikę pracy. 

PODSTAWOWE FUNKCJE:

Do more with AutoCAD and Inventor
Launch Showcase 3D visualization software from AutoCAD-based software to create rendered 3D scenes. Launch from Inventor software to create animated digital prototypes.

Publish Revit views
Import native Revit files, and select a specific Revit view for visualization.
 
Showcase everywhere
Publish scenes and use A360 for web and mobile viewing and sharing.

Stunning realism in the viewport
Enhance the look of visualizations by simulating the behavior of camera lens effects like Bloom and Depth of Field right within the Showcase viewport.

Improved performance
Faster frame rates deliver better performance when presenting cross sections and turntable animations, and swapping 3D environments.

 


Kontakt handlowy:
Barbara Janowicz
t: 22 37 97 458
mobile: 606 432 656
@: barbara.janowicz@procad.pl
Michał Wiedro
t: 22 37 97 661
mobile: 722 016 367
@: michal.wiedro@procad.pl

Mobilna wersja serwisu