Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Mechanika « Produkty « Projektowanie konstrukcji blachowych « COPRA® MetalBender Inventor
icon
Mechanika
2010-08-17 16:11

COPRA® MetalBender Inventor

Opis produktu

Technologia projektowania elementów blachowych firmy dataM Sheet Metal Solutions została zakupiona i umieszczona w programie Autodesk Inventor® jako moduł konstrukcji blachowych.
W celu zwiększenia funkcjonalności projektowania konstrukcji blachowych, firma dataM utworzyła dodatkowy moduł dla Autodesk Inventor® działający z wersjami 11 - 2011 pozwalający na projektowanie przewodów rurowych z blach razem z zawartym w nim modułem HVAC.
Program COPRA® MetalBender TD·i jest bardzo łatwy w obsłudze i spełnia złożone wymagania związane z projektowaniem konstrukcji blachowych.

Program dostępny w wersji POLSKIEJ !!! 

1. Podstawowe cechy programu

 • Bogata, parametryczna biblioteka zawierające połączenia blachowe dla zagadnień HVAC

 • Automatyczne tworzenie przejść z profili okrąg-prostokąt-prostokąt zaokrąglony

 • Specjalna funkcja dla przejść pomiędzy dowolnymi konturami – Wyciągnięcie SheetMetal

 • Zaawansowany moduł dla rozwinięć elementów blachowych, zawierający aplikację o nazwie COPRA® MetalBender Analyser·i

2. Biblioteka TD.i

Moduł ten jest przeznaczony do parametrycznego projektowania i generowania rozwinięć typowych elementów i połączeń konstrukcji blachowych stosowanych w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning). Obsługa programu jest bardzo prosta i składa się z następujących kroków:

 

 • Wybór rodzaju elementu lub połączenia z okna dialogowego lub menu
 • Określenie wartości parametrów geometrycznych dla wybranego typu elementu

Dostępne są następujące elementy i połączenia:

 • Kolanko segmentowe
 • Zakładkowe przecięcie rur
 • Przecięcie rury cylindrycznej z prostokątną
 • Miska wypukła z poziomą rurą
 • Pokrywa wyciągu
 • Walec na szczycie
 • Walec z piramidą
 • Połączenie rur stożkowych z osiami równoległymi
 • Przejście rury (90deg)
 • Miska wypukła z pionową rurą
 • Przecięcie rury z owalem
 • Przejście rur pod dowlonym kątem

 

Mobilna wersja serwisu