Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Mechanika « Produkty « Oprogramowanie CAE/CAM « ANSYS Design Space
icon
Mechanika
2007-11-04 22:21

ANSYS Design Space

Cena: TEL. 801 081 101
ANSYS Design Space
Program DesignSpace został zbudowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia firmy ANSYS w wykorzystaniu metody elementów skończonych w analizie konstrukcji. Cechą szczególną tego systemu jest niezwyłka łatwość obsługi.DesignSpace udostępnia podstawowe możliwości programu ANSYS przy jednoczesnym zachowaniu prostoty obsługi i szeroko rozwiniętemu systemowi pomocy. Ta ostatnia cecha jest szczególnie ważna dla osób mających niewielkie doświadczenie w analizach MES. Moduł rozwiązujący (solver) DesignSpace'a jest tym samym modułem który używany jest w programie ANSYS.

DesignSpace może pracować jako program niezależny lub jako nakładka na większość popularnych systemów CAD poprzez mechanizm plug-in. Oprócz bezpośredniego importowania geometrii z systemu CAD, posiada również możliwość importu geometri w formatach nielależnych jako ACIS (SAT) oraz Parasolid. Jeżeli importowany model składa się z kilku brył program automatycznie wykrywa interakcje i zakłada pomiędzy elementami kontakt. Nowością wersji szóstej jest moduł pozwalający na tworzenie, przebudowę oraz modyfikację modelu geometrycznego wewnątrz pakietu DesignSpace bez potrzeby odwoływania się do programu CAD. Program DesignSpace w swoim założeniu jest narzędziem dla inżynierów którzy nie posiadają dużych umiejętności w dziedzinie modelowania MES. Proces tworzenia siatki i jego dostosowanie do modelu przejął sam program. Naszym zadaniem jest prócz wczytania geometrii, zadanie cech materiałowych, zamocowań i obciążeń. Proces tworzenia modelu matematycznego i rozwiązanie odbywa się automatycznie. W ostateczności pozostaje nam przeglądanie i weryfikacja wyników a i to możemy uprościć poprzez zadanie przedziałów odpowiadającym poprawnym wynikom. Na zakończenie obliczeń program automatycznie wygeneruje raport z przeprowadzonej analizy.

W przypadku konfiguracji sieciowej program udostępni nasz raport przełożonym i współpracownikom. Raport będzie zawierał tabele materiałowe, rysunki z naniesionymi obciążeniami oraz mapy wielkości analizowanych DesignSpace zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do podstawowej analizy zachowania konstrukcji. W wypadku potrzeby wykonania bardziej zaawansowanych obliczeń można wyeksportować model do innych systemów MES (Ansys, Nastran, Abaqus...)

Cechy programu:

 • bardzo krótki czas od pomysłu do pierwszych wyników
 • duży stopień wiarygodności wyników
 • łatwość obsługi i krótki czas wdrożenia użytkownika do pracy z programem
 • możliwość sporządzania raportów po wykonanej analizie
 • wygodne zarządzanie stworzonymi projektami i wynikami analiz

Możliwości programu:

 • Współpraca z popularnymi systemami CAD oraz możliwość pracy samodzielnej.
 • Przejmowanie złożeń zdefiniowanych w programie CAD
 • Automatyczne tworzenie złożeń w miejscach styczności w razie braku takiej definicji w programie CAD
 • Określenie stanu naprężenia i odkształcenia
 • Oszacowanie współczynnika bezpieczeństwa
 • Określenie deformacji
 • Analiza częstotliwości drgań własnych
 • Możliwość definiowania stałych zależnych od temperatury
 • Analiza naprężeń termicznych
 • Analiza rozkładu temperatur
 • Analiza przepływu ciepła
 • Optymalizacja kształtu
 • Analizy zmęczeniowe
 • Dwukierunkowa parametryzacja modelu z systemem CAD
 • Możliwość analizy kilku wariantów jednocześnie + parametryzacja
 • Przejmowanie stanu obciążeń z takich programów jak Dynamic Designer firmy MDI
 • Możliwość kontynuowania analizy w innych systemach MES np. ANSYS

Narzędzia wspomagające analizę:

 • automatyczny dobór podziału siatki "adaptive meshing"
 • automatyczne uproszczenia geometryczne
 • automatyczne generowanie kontaktów
 • narzędzia wspomagające analizę, tak zwane "Wizardy"
 • rozbudowywalna biblioteka materiałowa
 • narzędzia do obciążania i zamocowywania obiektu operują cechami fizycznymi które są bardziej naturalne od matematycznych
 • generator raportów w postaci plików HTML, MS Word, MS PowerPoint
 • narzędzia do dynamicznej prezentacji danych, do tworzenia obiektów VRML
Mobilna wersja serwisu