Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Mechanika « Produkty « Oprogramowanie CAE/CAM « Autodesk Simulation Mechanical 2016
icon
Mechanika
2015-05-04 13:10

Autodesk Simulation Mechanical 2016

Firma Autodesk rozwija i unowocześnia rodzinę oprogramowania do analizy i symulacji tworzonych konstrukcji opartą o obliczenia MES (Metoda Elementów Skończonych). Najnowsza wersja Autodesk Simulation Mechanical 2016 bazuje na znanym na całym świecie pakiecie ALGOR, który został zakupiony przez firmę Autodesk pod koniec 2008 roku.

Obecna wersja Autodesk Simulation Mechanical 2016 znakomicie uzupełnia cykl cyfrowego prototypowania umożliwiając szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek, zmniejszając koszty materiałowe, zwiększając jakość produktów oraz znacznie redukując koszty wytworzenia prototypów. Umożliwia też pełną współpracę pomiędzy projektantami, inżynierami i wytwórcami za pomocą pozostałych programów dostępnych w ofercie firm Autodesk. Obecna wersja umożliwia też wykonywanie obliczeń bazując na algorytmach stworzonych w NASA - NASTRAN.

Istnieje też wersja tzw. "chmurowa" tego programu o nazwie Autodesk Simulation Mechanical Flex 2016, umożliwiająca wykonywanie obliczeń w chmurze.

Mobilna wersja serwisu