Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Mechanika « Produkty « Oprogramowanie CAE/CAM « Autodesk Simulation CFD 2016
icon
Mechanika
2015-04-29 11:44

Autodesk Simulation CFD 2016

Pakiet Autodesk Simulation CFD służy do wykonywania analiz termicznych i analiz z dziedziny mechaniki płynów. Zawiera narzędzia umożliwiające symulacje laminarnych / turbulentnych i ściśliwych / nieściśliwych przepływów oraz przewodzenia i konwekcji ciepła. Analizy mogą być robione dla stanu ustalonego lub zmienne w czasie.

Podstawowe jego cechy to:

  • Wykorzystanie model CAD - możliwość bezpośredniego zaczytywania plików z programów takich jak: Autodesk Inventor, Autodesk Revit, PTC Creo i Pro/Engineer, Solid Works, UGNX, RHINO, Catia V5 oraz plików pośrednich takich jak ACIS, STEP, IGES.
  • Specjalne narzędzia do przygotowania modelu i jego optymalizacji do analiz - Autodesk SimStudio - NOWOŚĆ
  • Specjalne środowisko do analizy projektów z możliwością konfigurowania i przeglądania danych etapów projektu.
  • Automatyczny generator siatek MES, który bardzo szybko przygotowuje skomplikowane modele CAD do wykonania symulacji.
  • Generator rozwiązań zoptymalizowany pod kątem uzyskiwania dokładnych i poprawnych wyników obliczeń.

Pakiet ten składa się z następujących modułów:

  • Autodesk Simulation CFD Design Study Environment - interfejs użytkownika do wprowadzania danych i analizowania wyników
  • Autodesk Simulation CFD - zagadnienia przepływowe i termiczne dla stanów ustalonych i nieściśliwe
  • Autodesk Simulation CFD Advanced - AS CFD + analizy zmienne w czasie i przepływy ściśliwe
  • Autodesk Simulation CFD Motion - AS CFD Advanced + zagadnienia ruchu wymuszonego przez przepływ lub wymuszanego przez ruch.

 

Istnieje też wersja tzw. "chmurowa" tego programu o nazwie Autodesk CFD Flex 2016, umożliwiająca wykonywanie obliczeń w chmurze.

 

Mobilna wersja serwisu