Autodesk Platinum Partner
icon
Mechanika
2014-07-11 15:00

PROCAD® TeamXpress

Współczesny wymogi rynkowe wymagają od firm produkcyjnych różnorodności produktów, krótkiego czasu wykonania zleceń, produkcji w małych seriach oraz gotowości na przyjęcie i realizację nowych zleceń. W takiej sytuacji konieczne staje się odpowiednie zaplanowanie procesów, a co za tym idzie - przeanalizowanie ogromnej liczby danych. Z myślą o tym z rozwijanego oprogramowania PDMXpress, wyodrębniony został nowy pakiet TeamXpress. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności PROCAD TeamXpress zapewnia wsparcie oraz automatyzację procesów od przyjęcia zamówienia po wytwarzanie i serwis, w części projektowej i konstrukcyjnej integruje się z oprogramowaniem Autodesk Vault, w zależności od wersji oprogramowania Autodesk Vault rozbudowuje i wprowadza nowe funkcjonalności dla lepszego wsparcia procesów zachodzących "od koncepcji po produkcję".

TeamXpress gromadzi dane, które mogą być integrowane z systemami ERP/MRP II w zakresie odpowiadającym procesom wytwarzania. TeamXpress tworzy bazę Know-How przedsiębiorstwa w zakresie danych podstawowych o wyrobie, półprodukcie oraz surowcu, struktur (kalkulacyjnych, konstrukcyjnych, wytwarzania) oraz operacji technologicznych. Oprogramowanie swoim działaniem wspomaga obszary procesu przygotowania produkcji: ewidencjonowanie danych podstawowych o wyrobie, kalkulacja planowanego kosztu wytworzenia, emisja dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej oraz zapewnienie poprawności i nadzoru przechowywanych informacji.


Otwarta architektura umożliwia korzystanie z zewnętrznych systemów doradczych wspomagających budowanie norm oraz procesów wytwarzania.

 

TeamXpress zapewnia:

 • rejestracja potwierdzeń zamówień i kart zleceń,
 • prowadzenie kartoteki indeksów materiałowych,
 • gromadzenie informacji o wyrobach i półwyrobach takich jak: dane podstawowe, normy materiałowe, struktury wyrobów, marszruty technologiczne, zabiegi procesu wytwarzania,
 • przechowywanie danych związanych z częściami, surowcami, materiałami handlowymi, półproduktami pochodzącymi z kooperacji;
 • kalkulacja planowanego kosztu wytworzenia,
 • emisja dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej,
 • nadzór nad dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną (procedura ścieżek zatwierdzeń, autoryzacja dokumentów),
 • kontrola przepływu i spójności dokumentacji tworzonej w edytorach zewnętrznych takich jak: systemy CAD, pakiety biurowe,
 • prowadzenie kartoteki wyrobów gotowych z uwzględnieniem czynności serwisowych, materiałów koniecznych do realizacji zlecenia,
 • import/eksport danych z systemów ERP/MRP II.

 

TeamXpress zdecydowanie przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firmy produkcyjnej poprzez:

 • lepsze wykorzystanie zasobów,
 • skrócenie czasu realizacji zleceń,
 • zwiększenie liczby wersji wyrobu,
 • monitorowanie realizacji działań,
 • szybkie reagowanie w sytuacji awaryjnej.

 

Mobilna wersja serwisu