Autodesk Platinum Partner
icon
Mechanika
2010-09-08 15:29

PROCAD® PDMXpress

Zarządzanie projektami i produktami

PDMXpress daje możliwość określania struktur oraz hierarchii zespołów i części. System pozwala (np. przy zmianie) na określenie, które rysunki podlegają uregulowaniom zmienianego rysunku.

 

Listy elementów (BOM)

System umożliwia określanie hierarchii rysunków i komponentów czyli pozwala nadać elementom zależności definiujące czy rysunek (komponent) jest nadrzędny czy też podrzędny w odniesieniu do rozpatrywanego elementu.

PDMXpress daje możliwość  budowania struktur wyrobów i zarządzanie ich wykazami części.

 

Wykaz użycia elementu

Zależności pomiędzy elementami pozwalają w przypadku zmiany rysunku na natychmiastowe określenie, które rysunki powołują się na uregulowania zawarte w zmienianym rysunku.

 

Wariantowanie części

System pozwala definiować różne sposoby wykonania części i podzespołów - tzw. wariantów. Warianty pozwalają opisywać cechy typu kolor, materiał, długość, szerokość w zależności od odmiany wykonania. Umożliwiają również określanie różnej zawartości list części dzięki czemu kolejne odmiany wykonania elementu mogą odwoływać się do różnych podzespołów lub części.

Mobilna wersja serwisu