Autodesk Platinum Partner
icon
Mechanika
2010-09-08 15:29

PROCAD® PDMXpress

Zarządzanie zmianami

Bezpieczeństwo i ochrona danych

System PDMXpress ma z zasady gromadzić wszystkie informacje w jednym miejscu. Natomiast dostęp to tej wiedzy ma być odpowiednio kontrolowany, tak aby każdy z pracowników mógł dotrzeć i zobaczyć tylko tę informacje, do której ma prawo z racji posiadanych pełnomocnictw czy kompetencji.

 

PDMXpress posiada system kontroli uprawnień. Pierwszym istotnym elementem tego mechanizmu jest moment logowania: po udanym podaniu przez użytkownika swojego identyfikatora i hasła system przydziela określone uprawnienia.

 

Zarządzanie statusami

System pozwala na definiowanie stanów rysunków, dokumentów, projektów czy segregatorów. Najczęściej w biurze zadowalamy się dwoma stanami rysunku, chociażby:  "w fazie opracowywania" lub  'już zatwierdzony". PDMXpress daje możliwość zdefiniowania dowolnie dużej ilości stanów (np. stanu "w kontroli") oraz określenie, co dzieje się z rysunkiem kiedy zmienia status z jednego na drugi.

 

Zarządzanie wersjami

System umożliwia zarządzania wersjami (rewizjami) rysunków i dokumentów. Pozwala kontrolować indeksy zmian. Każdorazowe działanie na rysunku/dokumencie doprowadzające do jego zmiany jest odnotowywane w systemie, umożliwiając w przyszłości odtworzenia całej historii związanej z pracą z danym obiektem.

Mobilna wersja serwisu