Autodesk Platinum Partner
icon
Mechanika
2010-09-08 15:29

PROCAD® PDMXpress

Dlaczego PDMXpress?

 

System opiera się na koncepcji bezpiecznego „magazynu”, gdzie są przechowywane dane, jego integralność jest zabezpieczona i wszystkie jego zmiany są monitorowane, kontrolowane i rejestrowane. Dane mogą być rozprowadzane-wypożyczane, przez autoryzowanych użytkowników w różnych działach w celach projektowania, badań czy zatwierdzeń. W przypadku zmian, nowe dane są ponownie wprowadzane-zwracane do „skarbca”, „podpisane” i „datowane”, obok poprzedniej wersji danych, które pozostają w ich oryginalnej formie jako trwały zapis.

 

Dostępy do poszczególnych danych przechowywanych w systemie, jak również realizowanych w nim operacji jest w pełnie kontrolowany poprzez odpowiednie poziomy dostępu definiowane dla każdej grupy użytkowników systemu.

 

 

 

1. ZARZĄDZANIE RYSUNKAMI

 

PDMXpress umożliwia zarządzania dowolnymi rysunkami niezależnie od ich typu. Mechanizmy wyszukiwania zapewniają szybkie dotarcie do danego rysunku, a współpraca z systemami CAD oraz przeglądarkami rysunków daje możliwość błyskawicznego otwarcia, podglądu, powtórnego wykorzystania lub wydruku wybranego rysunku.

System zapewnia:

 • rejestr rysunków 2D i modeli 3D CAD,
 • zarządzanie rysunkami skanowanymi i papierowymi,
 • każdemu uprawnionemu użytkownikowi szybki dostęp do dowolnego rysunku czy projektu,
 • automatyczne/manualne nadanie numeru rysunku i kontrolę indeksów zmian,
 • powiadamianie o nieaktualności rysunku/modelu,
 • zarządzanie stanami i wersjami rysunków,
 • warianty części i odmiany wykonania,
 • blokowanie zmian w dokumentacji „zatwierdzonej”,
 • odtwarzanie historii zmian rysunków,
 • podgląd rysunków/modeli z wykorzystaniem zewnętrznych przeglądarek,
 • jednokrotne lub wielokrotne powiązanie rysunku,
 • rejestrację każdego zdarzenia związanego ze zmianami w dokumentacji,
 • tworzenie dowolnych raportów i wykresów.


2. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I STRUKTURAMI DANYCH

PDMXpress pozwala utworzyć struktury danych odzwierciedlających struktury projektów, produktów, wyrobów, itp. Dostęp do danych produktu może być realizowany przez strukturę produktu. Dla wybranego produktu są zachowane relacje między zespołami i między częściami, które określają te zespoły. To znaczy, że możliwe jest otwarcie kompletnego wykazu części, zawierającego dokumenty i części, dla pojedynczego zespołu lub całego produktu.
System umożliwia:

 • grupowanie rysunków w struktury projektów,
 • hierarchiczne struktury projektów,
 • zarządzanie stanami projektów,
 • odtwarzanie historii stanów projektów,
 • powielanie projektów wraz z ich strukturą,
 • przedstawianie struktury projektu/rysunku w formie diagramu,
 • tworzenie dowolnych raportów, zestawień na podstawie rejestrowanych powiązań.


3. ZARZĄDZANIE BAZĄ KOMPONENTÓW/ELEMENTÓW ZNORMALIZOWANYCH

Komponenty PDMXpress mogą być wprowadzane do bazy danych w ramach różnych kategorii, które odpowiadają potrzebom biznesowym. Jest to osiągalne dzięki możliwości współpracy z niezależną bazą komponentów, przechowującą informacje o wszystkich używanych w procesie projektowania komponentach, ich numerach, nazwach, cenach, producentach, itp.
Cechy te umożliwiają:

 • logiczne przyporządkowanie informacji o użytych komponentach w rysunku/modelu,
 • ręczne przypisanie informacji o użytych komponentach w przypadku rysunku papierowego lub zeskanowanego,
 • automatyczne tworzenie odpowiednich zestawień zbiorczych projektów lub zespołów,
 • tworzenie dowolnych raportów, zestawień na podstawie rejestrowanych powiązań, np. „wchodzi do”,
 • eksport i import struktur i danych.


4. ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

PDMXpress pozwala utworzyć centralną bazę dokumentów, zarządza dostępem do nich, ich stanami i wersjami.
System zapewnia:

 • zarządzanie dokumentami (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, OpenOffice, inne),
 • szybki dostęp do wszystkich dokumentów, w ramach uprawnień każdego użytkownika,
 • podgląd dokumentów (MS Office),
 • zarządzanie stanami i wersjami dokumentów,
 • przegląd historii stanów dokumentu,
 • definiowanie powiązań logicznych pomiędzy dokumentami –nadrzędny/podrzędny,
 • „wiązanie” dokumentów w segregatorach, definiowanie powiązań logicznych pomiędzy segregatorami – nadrzędny/podrzędny,
 • tworzenie dowolnych raportów, zestawień na podstawie rejestrowanych powiązań.

 

5. MECHANIZMY POWIADOMIEŃ

Moduł do zarządzania przepływem informacji i zadań. Zapewnia on spójny system komunikowania się, przekazywania poleceń.
Zakres funkcjonalny modułu:

 • centralna baza danych adresów / kontrahentów. W obrębie każdego adresu możliwe jest definiowanie osób kontaktowych.
 • rejestrowanie korespondencji / kontaktów / informacji dowolnego typu, niezależnie od tego czy są to maile, listy, faksy, telefony, czy też przeprowadzona rozmowa. Pozwala to na rozszerzenie rejestracji tradycyjnej korespondencji (dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej) na wszystkie rodzaje korespondencji.
 • rejestr korespondencji z adresami / kontrahentami.
 • przekazywanie informacji do poszczególnych osób i grup osób. Możliwość przekazywania załączników – rysunki, dokumenty, projekty i segregatory z centralnej bazy dokumentów.
 • rejestracja każdej operacji wykonanej na korespondencji (kto, co i jaką operację wykonał).
 • historia zmian korespondencji. Informacje dotyczące korespondencji nie mogą być zmieniane – możliwe jest tylko ich uzupełnianie.
 • przebieg korespondencji. Możliwe jest sprawdzenie co dokładnie stało się z otrzymana korespondencją – kto ją przyjął, przekazał, itp.
 • możliwe sprawdzenie kto w chwili obecnej zajmuje się realizacją sprawy związanej z korespondencją.
 • wsparcie organizacji pracy – listy rzeczy do załatwienia, odłożone na później, itp.
 • delegowanie zadań innym pracownikom.

 

 

 

 

 

Mobilna wersja serwisu