Autodesk Platinum Partner
icon
Mechanika
2010-08-17 15:30

COPRA® RollForm

Moduły do analizy

H2 - COPRA® Deformation Technology Husk zawiera:

 • możliwość weryfikacji i optmalizacji strategii profilowania
 • wyznaczanie aktualnej krzywej odkształcenia materiału w dowolym punkcie przekroju poprzecznego
 • możliwość zmiany takich parametrów jak: materiał, strategia profilowania, średnice rolek
 • obliczenia obszarów wydłużenia i  ściskania taśmy
 • łatwa analiza za pomocą wykresów
 • reprezentacja 3D pełnego projektu z rolkami
 • symulacja z obliczeniami 3-ciej generacji

       

H3 - COPRA® Flower Technology Husk zawiera:

 • widok rozwinięcia w postaci kwiatu ze definiowanymi odległościami i zestawem różnych opcji
 • obliczenia sprężynowania powrotnego zgodnie z Biswas i Oehler
 • model krawędziowy 3D dla teoretycznych obliczeń odkształceń

F1 - COPRA® FEA RF Analysis Software with MSC.MARC Solver zawiera:

 • automatyczne generowanie modelu obliczeniowego, w oparciu o dane rozwinięcia i rolek z modułów COPRA®RF
 • automatyczne generowanie siatki i zagęszczanie siatki
 • kreatory ułatwiające definiowanie parametrów i nastaw procesu obliczeniowego
 • możliwość interaktywnej modyfikacji modelu
 • możliwość pracy w trybie automatycznej symulacji lub manualnej (dla doświadczonego użytkownika MES)
 • zestaw bogatych funkcji do interpretacji wyników symulacji

        

Mobilna wersja serwisu