Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Mechanika « Produkty « Projektowanie konstrukcji blachowych « COPRA® MetalBender Inventor
icon
Mechanika
2010-08-17 16:11

COPRA® MetalBender Inventor

COPRA® MetalBender Inventor - COPRA® MetalBender Inventor Analyser.i

COPRA® MetalBender Inventor Analyser.i

Moduł do tworzenia precyzyjnych rozwinięć konstrukcji blachowych. Za jego pomocą można tworzyć rozwinięcia brył zaprojektowanych lub zaimportowanych do progamu Autodesk Inventor®.

COPRA® MetalBender Analyser·i jest logicznym rozwinięciem istniejącej funkcji tworzenia płaskich rozwinięć konstrukcji blachowych programu Inventor®, która jest również oparta o technologie firmy dataM Software.

Moduł ten jest jest elementem programu COPRA® MetalBender Inventor TD.i.

Podstawowe cechy programu:

 • Obliczenia rozwinięcia bezpośrednio w programie Autodesk Inventor®
 • Rozwinięcia brył utworzonych wewnątrz programu Inventor®
 • Rozwinięcia konstrukcji o "ostrych krawędziach"
 • Automatyczne rowinięcie z zastosowanie technologii gięcia
 • Podcięcia narożników i stref zagięć
 •  Zapis w standardzie Cybelec / Delem / ToPs
 • Tryby obliczeń zgodne z DIN, danymi maszynowymi i położeniem linii obojętnej
 • Automatyczne obliczenia kątów zagięć uwzględniające odsprężynowanie materiału
 • Optymalizacja punktu przecięcia dla obróbki laserem
 •  Transfer jako plik DXF do programów NC
 •  Automatyczne rozpoznawanie narożników, również w przypadku brył importowanych z innych programów CAD

 

Mobilna wersja serwisu