Autodesk Platinum Partner
icon
Mechanika
2008-07-31 15:53

EdgeCAM

Obróbka Simultaneous

Moduł 4 i 5 osiowy EdgeCAM to nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie duże możliwości obróbki z łatwością obsługi. Specjalnie zaprojektowane strategie obróbki w pełni spełniają wymagania zaawansowanej obróbki części jakie występują w przemyśle lotniczym, samochodowym, medycznym, naftowym i narzędziowym. Obróbka 4 i 5 osiowa jest dużo wydajniejsza niż standardowa obróbka 3 osiowa połączona z indeksowaniem. 

 • Redukuje czas obróbki poprzez obróbkę z jednego zamocowania. Oprócz czasu potrzebnego do indeksowania eliminuje się potencjalne błędy wynikające z ustawień pomiędzy poszczególnymi położeniami kątowymi.
 • Zwiększa jakość powierzchni i zwiększenie czasu żywotności narzędzia poprzez utrzymywanie stałego punktu styczności narzędzia z materiałem w każdym momencie obróbki.
 • Umożliwia pełny dostęp do kątów ujemnych i głębokich kieszeni poprzez pochylenie narzędzia lub części co eliminuje konieczność stosowania kolejnych serii cykli i dodatkowego indeksowania.
 • Możliwość kompleksowej obróbki części, które poprzednio musiały być wykonywane innymi technikami, zwłaszcza krótkich serii i prototypów.

EdgeCAM oferuje szeroki zakres 4 i 5 osiowych strategii, które można zastosować do obróbki zarówno plików bryłowych jaki i powierzchniowych.

 • 5 osiowe Profilowanie używane do obróbki zmiennych i stałych pochyleń o kątach dodatnich i ujemnych.
 • 5 osiowe Wierszowanie do obróbki wykańczającej wielu powierzchni jednocześnie z pełną kontrolą kątów opóźnienia i natarcia.
 • 5 osiowe obróbki Wzdłuż krzywych do obróbki rowków, wycinania, grawerowania i blach.
 • 4 osiowa strategia Obrotowa do elementów spotykanych w przemyśle samochodowym i lotniczym takie jak krzywki, wykorbienia, łopatki oraz przemyśle naftowym np. ślimaki. Precyzyjna kontrola przesunięcia liniowego i kątowego z osi obrotu, umożliwia uzyskanie optymalnych warunków skrawania i osiągniecie wysokiej jakości powierzchni.
 • 5 osiowe strategie dedykowane obróbce elementom części typu wirniki, turbiny.
 • Strategie do obróbki kanałów dolotowych w silnikach i rurach.
 • Strategie służące do obróbki zaokrągleń np. w oprzyrządowaniu form wtryskowych, odlewniczych...

Maksimum wydajności
EdgeCAM integruje obróbkę symultaniczna 4 i 5 osiową ze środowiskiem obróbki 3 osiowej umożliwiając zastosowanie najbardziej wydajnej metody obróbki w danym momencie. Typowym przykładem postępowania jest wysokowydajna 3 osiowa obróbka zgrubna, następnie półwykańczająca i ostatni etap – 5 osiowa wykańczająca. Operacje umożliwiają znaczne zwiększenie efektywności i produktywności jakie wymagane są od systemów CAM.

Łatwość obsługi
Operacje 4 i 5 osiowe są łatwe w użyciu i nauce. System pomocy wyświetlany w formie dodatkowego tekstu po najechaniu kursorem na ilustrację umożliwia szybki dostęp do informacji. W otwartym oknie dialogowym operacji pokazana jest ilustracja video. W sposób dynamiczny wyjaśniane są odpowiednie zaznaczane parametry.

Automatyczne wykrywanie kolizji
EdgeCAM oferuje bezpieczne i sprawdzone operacje obróbki z automatycznym wykrywaniem i unikaniem kolizji.

 • Podczas generowania ścieżki można sprawdzać narzędzie i uchwyt w odniesieniu do powierzchni prowadzących i chronionych. Pełny zakres kontroli umożliwia dodatkowe pochylenie narzędzia, wyjazd na odległość bezpieczną lub usuniecie ścieżki. Różne opcje można stosować do oprawek i chwytu narzędzia.
 • Z powodu ograniczonej przestrzeni obróbczej występujące np. przy obróbce kanałów dolotowych zaawansowane metody pozwalają na kontrolę ścieżki dla narzędzi typu frezy sferyczne.

Pełna symulacja obróbki
Moduł 4 i 5 osiowy jest w pełni zintegrowany z modułem symulacji. W module symulacji można zobaczyć przebieg symulacji pracy obrabiarki wraz z pełną zmianą orientacji kolejnych położeń kątowych w zależności od rozwiązania kinematycznego obrabiarki. To bardzo ważna funkcjonalność dla zapewniania bezpieczeństwa obróbki. Pełna wizualizacja obróbki jest niezwykle istotna, ponieważ nawet małe ruchy kątowe mogą generować duże zmiany położenia poszczególnych elementów osi obrotowych i stanowić potencjalne występowanie kolizji.

Zobacz także

Mobilna wersja serwisu