Autodesk Platinum Partner
icon
Mechanika
2014-07-11 15:00

PROCAD® TeamXpress

Cena netto: 2 990,00 zł
Cena brutto (23% VAT): 3 677,70 zł
PROCAD® TeamXpress - Komponenty - baza Know-How przedsiębiorstwa o składnikach wyrobów

Komponenty - baza Know-How przedsiębiorstwa o składnikach wyrobów

Dzięki rozszerzonej funkcjonalności TeamXpress gromadzi dane wsadowe dla systemów ERP/MRP II w zakresie odpowiadającym procesom wytwarzania, tworząc bazę Know-How przedsiębiorstwa w zakresie danych podstawowych o wyrobie, półprodukcie oraz surowcu, struktur (kalkulacyjnych, konstrukcyjnych, wytwarzania) oraz operacji technologicznych.

W szczególności moduł swoim działaniem wspomaga cztery poniższe obszary procesu przygotowania produkcji:

 • ewidencjonowanie danych podstawowych o wyrobie i zasobach produkcyjnych,


   
 • kalkulacja planowanego kosztu wytworzenia,


   
 • emisja dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej,


   
 • zapewnienie poprawności i nadzoru przechowywanych informacji.


Otwarta architektura umożliwia korzystanie z zewnętrznych systemów doradczych wspomagających budowanie norm oraz procesów wytwarzania. 

Podstawowa funkcjonalność:

 • prowadzenie kartoteki indeksów materiałowych,
 • gromadzenie informacji o wyrobach i półwyrobach takich jak: dane podstawowe, normy materiałowe, struktury wyrobów, marszruty technologiczne, zabiegi procesu wytwarzania,
 • przechowywanie danych związanych z częściami, surowcami, materiałami handlowymi, półproduktami pochodzącymi z kooperacji,
 • kalkulacja planowanego kosztu wytworzenia,
 • emisja dokumentacji technologicznej,
 • nadzór nad dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną (procedura ścieżek zatwierdzeń, autoryzacja dokumentów),
 • kontrola spójności i przepływu dokumentacji,
 • import/eksport danych z zewnętrznych systemów ERP/MRP II.
Mobilna wersja serwisu