Autodesk Platinum Partner
icon
Mechanika
2014-07-11 15:00

PROCAD® TeamXpress

Rejestracja potwierdzeń zamówień i zleceń

Obieg procesu w systemie TeamXpress może się rozpocząć się już od zarejestrowania Zapytania ofertowego.
Taki dokument może zostać przekształcony do oferty, wielu wariantów ofert a następnie do zamówienia.

 

Zamówienia stanowią podstawowe narzędzia działów obsługi klienta (BOK), pozwalają tworzyć oferty dla kontrahentów wraz ze wstępną kalkulacją kosztów realizacji.

 

Możliwość rejestrowania zamówień złożonych przez odbiorców oraz monitorowanie stanu zaawansowania ich realizacji, pozwala aby dane z tego modułu stanowiły podstawę zleceń produkcyjnych jak i planowania produkcji. Współpraca z systemami ERP/MRP II umożliwia pełną kontrolę procesów ofertowania i realizacji zamówień w przedsiębiorstwie.

 

System umożliwia definiowanie ścieżek odpowiedzialności za realizację na linii sporządzający - nadzorujący - odpowiedzialny oraz zapewnienie środowiska komunikacji drogą elektroniczną pomiędzy tymi osobami zapewnia przejrzysty i spójny przepływ dokumentów ofertowych w przedsiębiorstwie.

Podstawowa funkcjonalność:

  • ewidencja i kalkulacja wstępna zapytań ofertowych zgłaszanych przez odbiorców;
  • ewidencja zamówień składanych przez odbiorców;
  • monitorowanie zaawansowania wytwarzania w oparciu o karty (pozycje) zamówienia;
  • monitorowanie procesu obsługi zamówienia;
  • emisja elektroniczna potwierdzeń zamówień.

 

Mobilna wersja serwisu