Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Mechanika « Produkty « Zarządzanie dokumentacją « Autodesk Vault 2015
icon
Mechanika
2014-07-08 17:17

Autodesk Vault 2015

Co nowego? - Aktualizacja konsoli ADMS i skonsolidowany proces instalacji

Aktualizacje ADMS Console

W konsoli ADMS Vault zostały wprowadzone szablony dla łatwego tworzenia repozytoriów w oparciu o specyfikę danej branży przemysłu. W obecnej wersji po pierwszym zalogowaniu się po instalacji zostanie wyświetlony monit o utworzenie repozytorium. Konieczne jest wybranie szablonu branży lub wybór domyślnego szablonu, zanim zostanie utworzone repozytorium.
Ponadto, szablon Civil 3D jest teraz zawarty we wszystkich trzech szablonach branżowych.

Nowy skonsolidowany proces instalacji

Proces instalacji został całkowicie przeprojektowany, aby skonsolidować oddzielne pakiety instalacyjne. W poprzednich wersjach, komponenty, takie jak Autodesk File Server or Autodesk Vault Office musiałby być zainstalowane oddzielnie. Obecnie wszystkie elementy potrzebne do sprawnego ekosystem zarządzania danymi są dostępne w pakiecie instalacyjnym Vault Server lub Vault Client.

Instalacja Vault Server
Pakiet instalacyjny Vault Server obecnie zawiera opcję instalacji następujących komponentów:

  • Revit Vault Server Integration
  • Autodesk Vault Office 2015 (Server)
  • Autodesk Vault Thin Client 2015
  • Autodesk Vault File Server 2015
  • Content Center Libraries for Inventor 2015
  • Network License Manager


Instalacja Vault Client
Pakiet instalacyjny web klienta Vault nie tylko załącza dodatkowe elementy dla instalacji, ale również zawiera opcję tworzenia niestandardowej instalacji.

  • Autodesk Vault Office 2015 (Client)
  • Autodesk Vault Professional Project Sync
  • Autodesk Design Review 2013

Ponadto, administratorzy mogą teraz określić, czy chcą korzystać z domyślnych poświadczeń SQL lub skonfigurować nowe.

Mobilna wersja serwisu