Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Mechanika « Produkty « Zarządzanie dokumentacją « Autodesk Vault 2015
icon
Mechanika
2014-07-08 17:17

Autodesk Vault 2015

Co nowego? - Usprawniona integracja Vault w Revit

Autodesk Vault 2015 koncentruje się znacząco na pracy z Vault w Revit, wprowadza kilka nowych funkcji i zwiększa możliwości istniejących.

 

Nowa funkcjonalność importu z Vault
Nowa funkcja importu z Vault pozwala importować do bieżącego projektu Revit pliki CAD przechowywane w Vault. Jednakże, w przeciwieństwie do ‘Link z Vault’, gdy projekt jest zapisywany do Vault, tylko projekt jest aktualizowany.


Funkcja importu z Vault obsługuje typy plików DWG, DXF, DGN, SKP i SAT.

Nowa funkcjonalność wczytywania grup z Vault
Obecnie Vault obsługuje wczytywanie grup modeli, grup detali i dołączonych grup detali z Vault do bieżącego projektu. Ponadto Vault pozwala użytkownikowi na wybór czy chcą, aby załadować wszystkie grupy lub tylko wskazane grupy, co ułatwia włączenie tylko tych grup, które są potrzebne.
Została dodana nowa ikona wczytania grup do wstążki narzędzi Vault w Revit, aby usprawnić proces wczytywania grup.

 

 

 

Usprawniona funkcjonalność wczytywania rodzin z Vault
Użytkownicy mogą obecnie załadować wszystkich typy rodzin w wybranej rodzinie za pomocą jednego kliknięcia, dzięki czemu szybciej uzyskać wszystkie typy rodzin potrzebne w projekcie. Ponadto, użytkownicy mogą również wybrać „wczytaj i wstaw” aby wczytać typ rodziny i pozostać w trybie wstawiania. Dzięki temu użytkownik musi tylko raz kliknąć na odpowiednim elemencie w aktywnym modelu aby umieścić typ rodziny, która została właśnie załadowana.

 


Dodatkowo w oknie dialogowym wczytywania rodziny z programu Vault ułatwiono znajdowanie najczęściej używanych typów rodzin przez domyślne otwarcie folderu, z którego ostatnio został wczytany typ rodziny.
Administratorzy mogą również określić, które kategorie i parametry typów rodzin są wyświetlane podczas ładowania. Ustawienia te można skonfigurować na karcie wyszukiwania w oknie dialogowym opcji programu Vault.

 

 

Więcej typów plików dla powiązań
Obecnie można dołączać z Vault typy plików .dgn, .sat, i .skp. Dodatkowo można importować linki obrazów typu .bmp, .jpg, .jpeg, .png oraz .tif.

Utrzymanie łącza do pliku DWF
Wcześniej, gdy występowało łącze do pliku DWF lub DWFx, link był tylko do odczytu, a użytkownicy musieli ręcznie wypisywać adnotacje DWF dla ich modyfikacji. Obecnie, jeśli użytkownik wypisze plik z linkiem DWF, DWF jest automatycznie również wypisywany. Gdy plik jest zamknięty, link DWF jest automatycznie wpisywany z powrotem do repozytorium Vault.

Interfejs logowania i status połączenia
Przyciski logowania i wylogowania na wstążce Vault w Revit zostały połączone w celu utworzenia jednego przycisku przełączania. Użytkownicy mogą przeglądać stan połączenia, umieszczając kursor myszy nad przyciskiem.

Wsparcie dla parametrów współdzielonych
Użytkownicy mogą obecnie odnieść się do wspólnego pliku parametrów przechowywanych w Vault, co ułatwia aktywację parametrów współdzielonych.

 

Przycisk wyboru parametrów współdzielonych został dodany do wstążki Vault w Revit dla uproszczenia pracy.

Wsparcie dla cykli życia, rewizji i kategorii
Dodatek Vault w Revit w najnowszej wersji obsługuje zmianę stanu i kategorii pliku, a zmiana przepływy pracy, ułatwiając zarządzanie plikami projektu.

Zmieniony interfejs mapowania w oknie dialogowym opcji Vault
Zakładka mapowanie w oknie opcji Vault została ulepszona, aby usprawnić obsługę i użytkowanie.

 


Dodatkowo, wprowadzony kreator mapowania, aby pomóc użytkownikom w mapowaniu folderów lokalnych, folderów na dysku udostępnionym lub folderów na Revit Server z folderem w Vault.

Import właściwości projektów Revit
Właściwości projektów Revit są obecnie ekstraktowane z modelu Revit i przechowywane w Vault. Gdy właściwości są odwzorowywane, użytkownicy mogą je wyszukiwać i modyfikować. Większość właściwości może być zapisywane z powrotem do projektu Revit.
 

Mobilna wersja serwisu