Autodesk Platinum Partner
PROCAD « Mechanika « Produkty « Zarządzanie dokumentacją « Autodesk Vault 2015
icon
Mechanika
2014-07-08 17:17

Autodesk Vault 2015

Co nowego? - Ulepszenia elementów i wykazów części (Vault Professional)

Wersja 2015 nie tylko wzmacnia istniejące funkcje, ale skupia się na poprawie funkcjonalności, zapewniając szybką obsługę elementów i integruje funkcjonalność elementów w programach AutoCAD Mechanical i Inventor.

 

Wsparcie dla elementów głównych


W poprzednich wydaniach Vault użytkownicy musieli przypisać elementy do całej struktury za pomocą kreatora elementów. Autodesk Vault 2015 wprowadza większą elastyczność w tworzeniu elementów, co pozwala na przypisanie elementów w razie potrzeby bez użycia kreatora.

 • Przypisanie elementów tylko do plików macierzystych.
 • Przypisanie elementów do całej struktury plików.
 • Włączanie i wyłączanie wierszy BOM wg potrzeb.

 

Nowe integracje z produktami CAD

 

Zarówno AutoCAD Mechanical jak i Inventor wspierają tworzenie elementów.

 • W AutoCAD Mechanical możliwe jest wyszukiwanie i dołączanie elementów jako pliki podstawowe lub odniesienia części.
 • W Inventorze możliwe jest wyszukiwanie i wstawianie elementów jako pliki podstawowe lub komponenty wirtualne.

 

Poprawa funkcjonalności

 

Kilka obszarów obsługi elementów zostało przebudowanych lub usprawnionych, aby ułatwić zarządzanie elementami i listami materiałów.

 • Nowy interfejs niemodalny elementów 
  Kreator elementów został wyeliminowany i wprowadzono nowy interfejs niemodalny zarządzania elementami. Teraz można zarządzać zapisami elementów i pracować z głównym klientem Vault w tym samym czasie.
  Ponadto, można przeciągnąć i upuścić lub wykonać kopiuj / wklej pliki na elemencie, komponenty na elementach, elementy na elementach.
 • Zapis elementu „na żądanie” 
  W poprzednich wersjach, trzeba było zapisać i zamknąć element do rejestrowania zmian, a następnie otworzyć go ponownie, aby kontynuować jego modyfikowanie.Teraz można zapisać podczas edycji bez konieczności zamykania edycji.
 • Zapis kopii elementu jako nowy element 
  Zapis bieżącego elementu jako nowy element, wszystkie właściwości, wiersze BOM i szczegóły elementu są kopiowane do nowej pozycji.
  Uwaga: powiązania elementu nie są kopiowane do nowej elementu.
 • Otwieranie elementu z pliku 
  Można nie tylko przejść do pozycji z wybranego pliku, ale również można otworzyć element bezpośrednio z pliku.
 • Przypisanie elementów do komponentów 
  Przypisywanie elementów do wirtualnych komponentów, co pozwala na śledzenie pozycji zastępczych w BOM.
 • Zmiana stanu elementu z menu pod prawym przyciskiem myszy 
  Nie tylko można zmienić stan elementu, można również kliknąć prawym przyciskiem myszy na elemencie i wybrać stan zmiany bez otwierania rekordu elementu.
 • Łatwe zarządzanie powiązaniem z plikiem 
  Ograniczenia dotyczące powiązań plików zostały złagodzone. Ponadto kolumna typu powiązania została dodana do okna dialogowego elementu, widać na pierwszy rzut oka, czy link jest podstawowym lub nie.
  Podczas przeglądania w sekcji związanych plików elementu, wyświetlane są tylko powiązania podstawowe, dzięki czemu łatwiej zlokalizować skojarzony plik, które jest potrzebny. Użytkownicy mają możliwość wyświetlania innych powiązań.
 • Automatyczna selekcja duplikatów elementu 
  Obecnie Vault automatycznie wybiera jeden element do przypisania po znalezieniu dwóch takich samych elementów. Administratorzy mogą zrezygnować z automatycznego wyboru przez zmianę ustawienia w oknie dialogowym ‘Konfiguracja Przypisania’. Administratorzy mogą także zdecydować, czy pozwolić użytkownikowi zastąpić automatyczne przypisanie.
 • Elastyczne zarządzanie listami materiałów 
  W najnowszej wersji Vault, zamiast usuwania wierszy listy materiałów, można wiersze wyłączyć dla zachowania ich na liście materiałów, ale będą wykluczone z procesów związanych z BOM. W poprzednich wersjach Vault można było zmieniać tylko element nadrzędny w BOM. Obecnie możliwa jest edycja zagnieżdżonych elementów występujących w BOM, a także dodawanie i usuwanie elementów zagnieżdżonych.  Automatyczne dodawanie wierszy do BOM tworząc nowe elementy. Administratorzy mogą również określić w oknie dialogowym parametrów konfiguracji wierszy BOM czy Vault automatycznie ma tworzyć elementy dla plików podrzędnych w BOM lub włączać wiersze BOM dla nich.
  Dodatkowo, można łatwo zmienić kolejność wierszy w BOM, przeciągając i upuszczając je, jak również poprzez konfigurację numerów pozycji elementów.
  Eksport BOM został zmieniony na Zapisz widok BOM i teraz ma uproszczony przepływ działania.
 • Ulepszenia w obsłudze numerów elementów
  Gdy tworzony jest dowolny element, w Vault jest używany domyślny schemat numeracji do generowania numeru elementu. Jeśli system wymaga wprowadzania danych przez użytkownika, użytkownicy są natychmiast poinformowani o wypełnienie wymaganych wartości, więc nie ma potrzeby, aby później wracać i edytować rekord elementu. Przycisk Zamień ma pomóc wyszukać w Vault właściwości, które mają być odwzorowane w obszarach wymagających wprowadzania danych przez użytkownika. Przycisk wstępnego wyboru pozwala zweryfikować mapowane wartości.
  Ponadto, można szybko uzyskać dostęp do okna dialogowego zmiany numeru przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na elemencie.
 • Nowe ikony statusu oraz ulepszony interfejs użytkownika
  Nowe ikony statusu oraz ulepszony interfejs użytkownika pomaga zarządzać elementami i listami materiałów dzięki szybkiej, wygodnej obsłudze. 

 

Mobilna wersja serwisu